Institutionen för naturvetenskap och teknik

Örebroforskare: Här är utmaningarna med självkörande bilar

Varför finns det inte självkörande bilar ännu? I en ny film förklarar Mehul Bhatt, professor i datavetenskap och Vasiliki Kondyli, doktorand i datavetenskap vid Örebro universitet, varför det är så svårt att utveckla autonoma fordon.

Det globala konsultbolaget Sopra Steria står bakom serien "Det digitala undret".

Youtube-serien "Det digitala undret" undersöker digitaliseringens framfart och vilken påverkan den får på samhället och oss människor. I avsnittet ovan, som handlar om självkörande bilar, besöker filmteamet Örebro universitet och intervjuar Mehul Bhatt, professor i datavetenskap och Vasiliki Kondyli, doktorand i datavetenskap .

Nytt forskarnätverk bildat i Örebro

I höstas grundades ett nytt internationell AI-nätverk som består av representanter från både akademin och näringslivet. Örebro universitet, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och KTH i Stockholm deltar, liksom företag som AB Volvo och ABB Group. 

– Vårt mål är att utveckla AI till att verka sida vid sida med människor och anpassa sig efter människan, berättade Mehul Bhatt vid nätverkets första möte. Läs mer om  nätverkets syfte och mål här.