Institutionen för naturvetenskap och teknik

Matteguiden - en guide till bättre studieteknik i matematik

Detta är en aktivitet som vänder sig till dig som vill få bättre struktur på dina matematikstudier eller som behöver extra stöd för att hänga med ordentligt under pågående matematikkurs. Under hösten 2023 har vi två pågående aktiviteter som är specificerade mot ingenjörsutbildning respektive matematikerprogrammet.

Matteguiden för ingenjörer
Studenter på några av ingenjörsutbildningarna, med god erfarenhet av undervisning, finns tillhands för att stötta inom algebra och analys.

Tid och plats: Tisdagar kl. 17.15-19.00 i sal T101.

Matteguiden för matematiker
En student på matematikerprogrammet, med god erfarenhet av undervisning, finns tillhands för att stötta inom algebra, analys. Obs! Samordning sker mellan de två aktiviteterna så civilingenjörsstudenter som vill få stöd inom diskret matematik rekommenderas att gå till denna aktivitet.

Tid och plats: Tisdagar kl. 15.15-17.00 i sal L142.

Se Schema (oru.se)