Institutionen för naturvetenskap och teknik

Matteguiden - en guide till bättre studieteknik i matematik

Under första läsperioden på hösten 2022 erbjuder vi ett särskilt stöd för dig som pluggar matte.

Matteguiden vänder sig till dig som behöver finslipa din studieteknik i matematik. Vi som arbetar med Matteguiden vill förbättra dina möjligheter att få ut så mycket som möjligt av den inledande kurs i matematik som du arbetar med för tillfället. Fokus ligger på att ge dig stöd i att hänga med och att utvecklas vidare i pågående kurs. Matteguiden är på så vis ett komplement med syftet att förstärka lärandet i relation till din ordinarie kurs.

Det kan vara en god idé att delta på någon av aktiviteterna i Matteguidens regi om tex:

  • Du har identifierat svårigheter med grundläggande algebra i samband med introduktionskursen i matematik.
  • Du upplever att du har svårt att komma in i rätt studieteknik under pågående kurs.
  • Du är nyfiken på hur du kan finslipa din studieteknik för att förbättra dina möjligheter till att lära dig matematik på djupet.

Aktivitet som guidar dig i studieteknik i matematik

Under hösten 2022 finns två lärare tillgängliga på tisdagar kl. 17.15-19.00 i sal T101, där första tillfället är tisdag vecka 38 (se schema Matteguiden HT22). Denna aktivitet vänder sig i första hand till dig som är student på någon av de inledande kurserna i algebra eller envariabelanalys inom matematikerprogrammet eller något av civilingenjörs- eller högskoleingenjörsprogrammen. Fokus ligger på att ge dig bättre verktyg för att hantera och utveckla dina pågående studier på någon av de inledande kurserna. Var därför öppen för att bli utmanad i både arbetssätt och förhållningssätt i relation till vad det innebär att studera matematik. Du kommer även att få tillgång till en del material som har utarbetats under föregående läsår. Vi hjälper dig med det i samband med att du deltar på någon av de schemalagda aktiviteterna.