Institutionen för naturvetenskap och teknik

Ny student på NT

Bild på studenter

Välkommen!

Här samlar vi information till dig som ska börja studera ett program, ett basår eller en kurs vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik.

Praktisk information

Ett läsår består av totalt 40 veckor (20 veckor/termin), omfattande 60 högskolepoäng (30 högskolepoäng/termin).

Mellan höst- och vårtermin finns inget jullov - terminerna löper direkt på varandra.

Ingenjörsstudenter och studenter på Matematikerprogrammet delar in sina terminer läsperioder, ett begrepp du kommer höra ofta under din studietid hos oss. Oftast läser du som student två parallella kurser på en studietakt om 50 % vardera under en läsperiod. Varje läsperiod avslutas med en examination (ofta en skriftlig tentamen). Observera att kurserna även kan ha löpande examinationer.

Höstterminen

Läsperiod 1: De första 9 veckorna
Läsperiod 2: De resterande 11 veckorna (inklusive jul- och nyårshelgen)

Vårterminen

Läsperiod 3: De första 10 veckorna
Läsperiod 4: De resterande 10 veckorna

Schemat är preliminärt och kan ändras med kort varsel. Tar därför för vana att alltid kolla ditt schema varje dag så det inte blivit ändringar i tid eller lokal - eller att föreläsningen flyttats.

Programschema

Schemat för ditt program söker du fram på schema.oru.se.  Skriv programmets namn i sökrutan (du behöver inte skriva hela namnet) och välj sedan rätt årskurs. Observera att det under augusti kan finnas schemaposter kvar som berör de studenter som startade året innan dig (t.ex. omtentor).

Kursschema

Du kan söka fram ett enskilt kusschema via schemasök. Du kan via avancerad sök sammanfoga flera kursscheman om det är så att du läser andra kurser än de i den föreslagna studigeången för ditt program.

Du kan även gå direkt till respektive kursschema via Studenttjänster (som du når via "Logga in" överst på alla våra sidor).

Vid Örebro universitet heter den digitala lärplattformen Blackboard. Varje kurs du läser kommer ha en Blackboard-sida. I vilken utrsträckning Blackboard används i undervisningen skiljer sig från kurs till kurs och från lärare till lärare.

Du hittar kursernas Blackboard-sidor via Studenttjänster, eller genom att logga in direkt på plattformen.

Varje program vid NT har en Blackboard-sida som samtliga studenter, från alla årskurser, är medlemmar i. För att hitta denna sida behöver du logga in på Blackboard och sedan välja Organisation. På denna sida delas viktig information som berör alla studenter, t.ex. anslag från programansvarig och studievägledare.