Institutionen för naturvetenskap och teknik

Studentekonomi

Hur får du din ekonomi att fungera som student? Det behövs pengar till bland annat mat, bostad, kläder och kurslitteratur.

Det finns många utmaningar i ditt nya studentliv - en av dem är ekonomin och att få den att fungera. Ta reda på mer om studiestöd via CSN, stipendier etc. på https://www.studera.nu/livet-som-student/har-du-kommit-in/din-ekonomi-som-student

Stipendier för uppsats/examensarbete

Örebro universitet erbjuder stipendiet Minor Field Studies. Det är ett stipendium för dig som vill samla material till din uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen i ett låg- eller medelinkomstland.

Vi erbjuder även Erasmus+ praktikstipendium. Med stipendiet får du möjlighet att göra praktik, VFU, ex-jobb eller datainsamling till din uppsats i ett europeiskt land (ej Schweiz) under din utbildning.