Är du intresserad av en karriär inom akademin?

Bild över karriärvägar

En akademisk karriär börjar oftast med en antagning till forskarutbildning och så småningom en avlagd doktorsexamen. De röda pilarna visar de möjliga vägarna att starta en akademisk karriär där alla anställningar sker genom att du söker en utlyst anställning i konkurrens med andra sökanden. Doktorand, postdoktor och biträdande lektor är tidsbegränsade anställningar, de övriga anställningstitlarna är oftast tillsvidareanställningar. Gråa pilar visar en möjlighet att ansöka om befordran. Gröna pilar indikerar att du kan ansöka om öppna positioner, som annonseras på universitetets webb. I båda fallen finns det vissa krav. Kraven finns på tre nivåer – I högskoleförordningen – i Universitetets anställningsordning - i de riktlinjer avseende rekrytering som fastställts av respektive fakultetsnämnd.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet krävs mer eller mindre i alla anställningar, så det är nödvändigt att arbeta med både undervisning och forskning för att driva en akademisk karriär.

Detta är också hjärtat i den akademiska världen - att hitta/skaffa kunskap och förmedla den till andra.

Du hittar alla våra lediga anställningar på www.oru.se/ledigajobb