This page in English

Lär känna oss

Några kollegor samtalar runt ett bord.

Vill du arbeta i en akademisk miljö som ständigt utvecklas? Örebro universitet räknas nu bland de 400 främsta av världens mer än 20 000 universitet – tack vare högkvalitativ forskning och utbildningar som ger jobb efter examen. Vill du vara med och göra skillnad?

1 600

Vi är 1 600 medarbetare vid Örebro universitet.

57/43

Vi är 57 procent kvinnor som arbetar här och 43 procent män.

500

Inom administration, teknik och bibliotek arbetar 500 personer.

45

Medelåldern för anställda är 45 år.

850

Det arbetar 850 forskare och lärare här.

490

Det arbetar 490 doktorander här.

Möt några av våra anställda

Flyttar du till Örebro för att jobba på universitetet? Läs mer om Örebro som stad och börja planera din flytt hit! 

Information om Örebro
SmartMove

Vi har tre kärnuppdrag: Utbildning, forskning och samverkan med näringsliv och samhälle. Örebro universitets framsteg drivs av medarbetarnas engagemang. Vi strävar efter att vara en plats där studenter och personal känner stolthet och glädje i en miljö präglad av engagemang och utveckling.

På Örebro universitet ska studenter ta ansvar för sitt lärande. Vi erbjuder utbildningsmiljöer som främjar aktivt lärande. Undervisningen grundas i vetenskap, erfarenhet och har en stark forskningsanknytning med engagerade forskare. Vi värdesätter dialog, öppenhet och reflektion och där kollegial samverkan är kärnan i vårt kvalitetsarbete.

Här kan du läsa den pedagogiska grundsynen i sin helhet.