This page in English

Förmåner

Några kollegor samtalar i det gemensamma köket

Örebro universitet tror på balans mellan arbete och fritid för att kunna göra ett bra jobb. Därför vill vi ge dig som anställd goda möjligheter att kunna balansera arbete med fritid och familj genom semesteravtal, friskvårdsförmåner, löneväxling och extra tillägg till föräldralediga.

Beroende på din roll erbjuder vi flexibilitet i arbetstiden. Som lärare har du årsarbetstid och som teknisk och administrativ personal får du arbetstidsförkortning med 15 minuter i veckan. I samband med vissa helger är arbetstiden avkortad med några timmar.

Som nyanställd har du rätt till semester redan under det första året. Bra eller hur? I övrigt fördelas semester så här:

  • 28 dagar t.o.m det år du fyller 29 år
  • 31 dagar fr.o.m det år du fyller 30 år
  • 35 dagar fr.o.m det år du fyller 40 år

När du är föräldraledig får du ett tillägg på 10 procent av daglön i 360 dagar per barnsbörd. Du kan också välja att förkorta din arbetstid till och med att barnet fyller tolv år. Vi stödjer ditt familjeliv helt enkelt.

Friskvårdsbidrag
Vi erbjuder ett skattefritt friskvårdsbidrag upp till 2 000 kronor per år.

Friskvårdstimme
Varje vecka har du möjlighet att använda en friskvårdstimme på arbetstid.

Badkort
Vi erbjuder gratis motionssim på ett av Örebros fyra badhus, (Gustavsvik Resorts, Eyrabadet. Brickebackens bad och Hagabadet). I Karlskoga kan du simma på Strandbadet och i Nora på Simhallen i Nora. Det finns också möjlighet att bada på Hällefors Badhus. 

Digital träning
Örebro universitet erbjuder i samarbete med Campusgymmet ett antal digitala träningspass. Allt ifrån kortare pass till lite längre och med varierat innehåll för att det förhoppningsvis ska passa in både i arbetsdagen och med just dina behov och intressen.

Som tillsvidareanställd kan du hyra en kvalitetscykel genom bruttolöneavdrag. Örebro universitet har en ambition att vara en miljövänlig arbetsgivare med många cyklande medarbetare.

Som anställd vid Örebro universitet har du tillgång till företagshälsovård och du får gå till läkare, tandläkare, mödravårds- och blodgivningscentral på betald arbetstid. Du har möjlighet att få ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och vissa receptbelagda läkemedel. Du har också möjlighet att få ersättning för arbetsglasögon vid behov.

  • Du är skyddad på jobbet med vår arbetsskadeförsäkring: Omfattar skada eller sjukdom som uppstått på grund av olycksfall som på ett eller annat sätt orsakats av arbetet.
  • Res tryggt med vår tjänstereseförsäkring – gäller upp till 365 dagar inklusive 14 semesterdagar i anslutning till resan.
  • Tjänstegrupplivförsäkring – ger vid dödsfall ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn.

Som anställd vid Örebro universitet omfattas du av tjänstepensionsavtalet – PA 16. Avtalet som består av flera delar kompletterar den allmänna pensionen. Pension betalas även in under föräldraledighet.

Vi ger dig möjlighet att på ett förmånligt sätt att spara till kommande pension genom till exempel avsätta värdet av sparade semesterdagar till din kommande pension. Du kan också göra pensionsavsättningar löpande genom bruttolöneavdrag varje månad.