This page in English

Förmåner

Örebro universitet tror på balans mellan arbete och fritid för att kunna göra ett bra jobb. Därför vill vi ge dig som anställd goda möjligheter att kunna balansera arbete med fritid och familj genom semesteravtal, friskvårdsförmåner, löneväxling och extra tillägg till föräldralediga.

Här presenterar vi några punkter av det du kan förvänta dig som anställd hos oss.

Arbetstid

Arbetstiden skiljer sig åt beroende på vilken personalkategori du tillhör. Som lärare har du årsarbetstid. Du som arbetar tekniskt/administrativt har en arbetstidsförkortning med 15 minuter i veckan. I samband med vissa helger är också arbetstiden avkortad med ett antal timmar.

Semester

Antal semesterdagar du har att se fram emot:

 • 28 dagar t.o.m. det år du fyller 29 år
 • 31 dagar fr.o.m. det år du fyller 30 år
 • 35 dagar fr.o.m. det år du fyller 40 år

Som nyanställd har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår.

Förälder

Vid föräldraledighet får du föräldrapenningtillägg om 10 procent av daglönen. Tillägget får du 360 dagar per barn. Du kan också välja att förkorta din arbetstid upp till att barnet fyller 12 år.

Friskvård

 • Friskvårdstimme
 • Friskvårdsbidrag upp till 2000 kr/år
 • Digitala träningspass via campusgymmet
 • Badkort - gratis mottionssim vid fyra av Örebros badhus
 • Förmånscykel

Sjuk- och hälsovård

Som anställd vid Örebro universitet har du tillgång till företagshälsovård och du får gå till läkare, tandläkare, mödravårds- och blodgivningscentral på betald arbetstid. Du har möjlighet att få ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och vissa receptbelagda läkemedel. Du har också möjlighet att få ersättning för arbetsglasögon vid behov.

Försäkringar

Som anställd vid Örebro universitet omfattas du av flera olika försäkringar, bland annat:

 • Arbetsskadeförsäkring: omfattar skada eller sjukdom som uppstått på grund av olycksfall eller som på annat sätt orsakats av arbetet.
 • Tjänstereseförsäkring: vid tjänsteresa under högst 365 dagar i följd inklusive 14 dagars semester i direkt anslutning till resan.
 • Tjänstegrupplivförsäkring: ger vid dödsfall ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn.

Pension

Som anställd vid Örebro universitet omfattas du av tjänstepensionsavtalet – PA 16. Avtalet som består av flera delar kompletterar den allmänna pensionen. Pension betalas även in under föräldraledighet.

Löneväxling

Vi ger dig möjlighet att på ett förmånligt sätt att spara till kommande pension genom till exempel avsätta värdet av sparade semesterdagar till din kommande pension. Du kan också göra pensionsavsättningar löpande genom bruttolöneavdrag varje månad.