EURAXESS

EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

Relocation ORU

På Örebro universitet finns ett EURAXESS service center som ger stöd och information till forskare och deras familjer i mobilitetsrelaterade frågor. Kontakta relocation@oru.se för mer information.

EURAXESS webbportal

Portalen riktar sig till forskare, entreprenörer, universitet och företag. Portalen innehåller praktisk information om att arbeta i Sverige, lediga forskningsjobb och finansieringsmöjligheter. Den vänder sig också till den som vill gå vidare i sin karriär i ett annat europeiskt land och för arbetsgivare som letar efter internationell kompetens inom forskning och utveckling.

EURAXESS Sverige
www.euraxess.se

EURAXESS Europa
https://euraxess.ec.europa.eu