FAQ - Frequently asked questions

On this page you will find answers to frequently asked questions about the recruitment process.

The recruitment process at ORU

Vid Örebro universitet använder vi det webbaserade rekryteringsverktyget ReachMee, vilket innebär att alla ansökningar hanteras elektroniskt. Kandidater som söker jobb på Örebro universitet laddar upp sina ansökningshandlingar i systemet. 

 • Nej, de ansökningshandlingar som finns i rekryteringssystemet efter sista ansökningsdag ligger till grund för bedömningen och får ej kompletteras i efterhand.
 • Sökanden till doktorandtjänster har dock möjlighet att komplettera sin ansökan med betyg, intyg och bevis.  
 • Tiden för hur lång tid en rekryteringsprocess tar efter att sista ansökningsdag har passerat varierar beroende på vilken tjänst samt hur många kandidater som sökt tjänsten. 
 • För doktorander kan rekryteringsprocessen ta mellan 1-4 månader. Alla ansökningshandlingar bedöms av antagningsenheten samt rekryterande institution. 
 • För tillsättning av forskade och undervisande personal kan rekryteringsprocessen ta 2-9 månader beroende på vilken typ av tjänst. Alla ansökningshandlingar gås igenom av rekryterande institution. För tillsvidareanställda lärare anlitas sakkunniga som bedömer kandidaternas meriter och kompetenser. En lärarförslagskommitté gör en samlad bedömning och ger förslag till dekan eller rektor att besluta om anställning. 
 • För tekniskt administrativ personal är rekryteringsprocessen 1-3 månader beroende på tjänst och antal ansökningar. Alla ansökningar bedöms utifrån kraven i annonsen samt kopplat till kandidatens förtjänst och skicklighet. 
 • Under rekryteringsprocessen får du som kandidat information om hur processen går vidare när sista ansökningsdag har passerat. Du får också information när eventuella sakkunniga utsetts samt om du blir kallad till intervju. 
 • Om ansökningsprocessen blivit fördröjd får du som kandidat information om detta. 
 • När beslut om anställning är fattat får övriga sökanden till tjänsten information om beslutet samt process för överklagan.  

Ja det kan du, genom att begära ut informationen som en allmän handling. Skicka en förfrågan till hr@oru.se

 

Ja det kan du, genom att begära ut informationen som en allmän handling. Skicka en förfrågan till hr@oru.se

Ja det kan du, genom att begära ut informationen som en allmän handling. Skicka en förfrågan till hr@oru.se

Nej. Som statlig myndighet bedömer vi dig utifårn dina inskickade ansökningshandlingar. Vi bedömer dig enligt förtjänst och skicklighet samt utifrån kraven i anställningsprofilen.

 • När beslut om anställning fattats får de som sökt tjänsten utan att ha blivit tillsatta information om hur man överklagar beslutet.
 • Tillsättning av doktorand kan inte överklagas då det är ett beslut om utbildningsplats

Om du inte längre vill stå som sökande till en tjänst kan du meddela oss om att du vill återta din ansökan. Vi registrerar dig att du inte längre är aktuell för den sökta tjänsten. Observera att vi sparar dina ansökaningshandingar i 2 år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft enligt Riksarkivets föreskrifter.   

SACO-S
Nikolai Scherbak
nikolai.scherbak@oru.se
019-303000 (växel)

SEKO
Elisabeth Andersson
elisabeth.andersson@oru.se
019-303000 (växel)

OFR/S
Martin Larsson
martin.larsson@oru.se
019-303000 (växel)