This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Välkommen till institutionen för naturvetenskap och teknik!

Vid vår institution bedrivs utbildning och forskning inom ämnen kopplade till naturvetenskap och teknik. Våra utbildningar på grund- och avancerad nivå är för dig som vill bli ingenjör eller naturvetare. Forskningen är organiserad inom tre starka forskningsmiljöer: AASS (Tillämpade autonoma sensorsystem), MTM (Människa Teknik Miljö) och Centrum för Livsvetenskap (Life Science).

Ingenjörsstudenter och handledare i samarbete

Läs till ingenjör!

Om våra ingenjörsutbildningar

Studenter i ett laboratorie

Läs till naturvetare!

Om biologi, kemi, matematik och miljövetenskap