Bokmässan 2018: Flera forskare och lärare på plats

Bokmässan 2018

Rasism i skolan, Pisa-resultat som blir politik och de bästa sömntipsen. Forskare och lärare från Örebro universitet syntes på flera scener och i många olika sammanhang på årets Bokmässa i Göteborg - som lockade över 85 000 besökare.

Läs mer om:

Christian Lundahl forskar om Pisa och betyg. På bokmässan berättade han om att Pisa-mätningarna inte sällan blir partipolitik.

Ingela Korsell har tillsammans med Åsa Larsson skrivit barnboksserien PAX. Hon är doktorand i pedagogik och berättar hur forskarstudierna varit till stora nytta för  henne att som författare hjälpa barn över läströsklar. 

Jan Jämte, forskare i statskunskap, och Emma Arneback, forskare i pedagogik, har gett ut boken Att motverka rasism i förskolan och skolan som vänder sig till alla som arbetar inom skolan. 

Ida Flink är forskare inom psykologi med fokus på sömn och smärta. Tillsammans med professor Steven J. Linton har hon gett ut boken Sömn, dröm, mardröm som ger handfasta tips om hur du kan sova bättre.

Kristina Collén är socionom och har skrivit boken Alma och papegojmysteriet. Hon vill lyfta fram flickor med adhd och autism - och framför allt visa deras styrkor.

Ulrik Volgsten är professor i musikvetenskap och en av författarna i antologin Musikens makt.