This page in English

Ulrik Volgsten

Befattning: Professor Organisation: Musikhögskolan

E-post: dWxyaWsudm9sZ3N0ZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 303895

Rum: M3215

Ulrik Volgsten
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ulrik Volgsten

Jag tänker, alltså gör jag mig till
–T. Danielsson

 

Ulrik Volgsten är professor i musikvetenskap. Hans forskning handlar om musikalisk kommunikation i olika medier. Förutom den västerländska musikens idéhistoria (kompositör, verk, publik) och musikestetik, har Volgsten i ett flertal publikationer sedan milennieskiftet  introducerat och utvecklat affektteori inom svensk musikforskning, med särskilt fokus på fenomenet affektavstämning (affect attunement) och vitalitetsaffekt, där vitalitetsaffekt utgör ett alternativ till den dualism mellan affekt och diskurs som belastar en del av tidigare affektteori.

Volgsten har medverkat i flera forskningsprojekt, både som ledare och som deltagare. Externa finansiärer inbegriper Vetenskaprådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, The Foundation for Biomusicology and Acoustic Ethology, Statens Kulturråd, Europeiskt stöd till kultur/Kalejdoskop-programmet, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.

Från och med 2021 leder Volgsten, tillsammans med Benedetta Zucconi, det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Det förflutnas ständiga närvaro: Hur fonografin omvandlade musik från flyktig händelse till disponibelt objekt (en jämförelse mellan Sverige och Italien under mellankrigstiden)".

Förutom att leda forskarutbildningen undervisar Volgsten på både grund- och avancerad nivå. Kurser inkluderar musikhistoria, musikfilosofi och estetik, kulturteori, vetenskapsteori och metod.

 

Publikationer under utgivning 2023/2024 (se vidare under fliken Publikationer)

 

  • “Solitary Listening, Copyright and Reification during the Interwar Years: A Discourse Theoretic Approach”. Twentieth Century Music (in press 2024).
  • "Music as Embodied and Emergent: Expanding on a Theme by Joseph Margolis". International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 54(1) 2023.

 

Doktorander

  • Jennie Tiderman-Österberg: Kulning: embodiment, empowerment and in-motion - the nomadic multi-layered sonic experience in a plurality of musical realities
  • Moa Fröding: 
  • Samuel Lindlöf: Cultural Diversity in Swedish Music Teacher Education
  • Martin Edin: Fantasy through Combination – Nineteenth-Century Piano Improvisation in the Tradition of Carl Czerny

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt