This page in English

Ulrik Volgsten

Befattning: Professor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303895

Rum: M3215

Ulrik Volgsten
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ulrik Volgsten

Jag tänker, alltså gör jag mig till
–T. Danielsson

 

Ulrik Volgsten är professor i musikvetenskap. Hans forskning handlar om musikalisk kommunikation i olika medier. Förutom den västerländska musikens idéhistoria (kompositör, verk, publik) och musikestetik, har Volgsten i ett flertal publikationer sedan milennieskiftet  introducerat och utvecklat affektteori inom svensk musikforskning, med särskilt fokus på fenomenet affektavstämning (affect attunement) och vitalitetsaffekter.

Volgsten har medverkat i flera forskningsprojekt, både som ledare och som deltagare. Externa finansiärer inbegriper Vetenskaprådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, The Foundation for Biomusicology and Acoustic Ethology, Statens Kulturråd, Europeiskt stöd till kultur/Kalejdoskop-programmet, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.

Från och med 2021 leder Volgsten, tillsammans med Benedetta Zucconi, det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Det förflutnas ständiga närvaro: Hur fonografin omvandlade musik från flyktig händelse till disponibelt objekt (en jämförelse mellan Sverige och Italien under mellankrigstiden)".

Förutom att leda forskarutbildningen undervisar Volgsten på både grund- och avancerad nivå. Kurser inkluderar musikhistoria, musikfilosofi och estetik, kulturteori, vetenskapsteori och metod.

 

Publikationer under utgivning 2022/2023 (se vidare under fliken Publikationer)

  • "Music as Embodied and Emergent: Expanding on a Theme by Joseph Margolis"International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 54(1) 2023.
  • “Mediatization of Music, Musicalization of Everyday Life: New Ways of Listening to Recorded Sound in Sweden during the Interwar Years, 1919–1939”. Phonographic Encounters: Mapping Transnational Cultures of Sound, 1890-1945. E. Roy & E. Moreda Rodriguez (eds.). Routledge (2022).
  • ”Extending the Sonic Bubble: Solitary Listening as a Technology of the Self". Musicking in 20th Century Europe. De Gruyter Series in Contemporary European History. K. Nathaus & M. Rempe (eds.). Berlin: De Gruyter.

 

Doktorander

  • Jennie Tiderman-Österberg: Kulning: embodiment, empowerment and in-motion - the nomadic multi-layered sonic experience in a plurality of musical realities
  • Moa Fröding: 
  • Samuel Lindlöf: Cultural Diversity in Swedish Music Teacher Education
  • Martin Edin: Fantasy through Combination – Nineteenth-Century Piano Improvisation in the Tradition of Carl Czerny

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt