This page in English

Jan Jämte

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: amFuLmphbXRlO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301043

Rum: F2247

Jan Jämte
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jan Jämte

Jan Jämte är docent i statsvetensskap och lektor i samhällskunskap, med en bakgrund som journalist och gymnasielärare. Han disputerade vid Umeå Universitet 2013 på en avhandling om den antirasistiska rörelsen i Sverige (ladda ner "Antirasismens många ansikten"). Hans forskning fokuserar två huvudsakliga teman; dels sociala rörelser, aktivism och relationen mellan stat och civilsamhälle, dels att motverka rasism och segregation i pedagogisk verksamhet.

Om du är nyfiken på böcker, artiklar eller andra publikationer som berör forskningsprojekten, klickar du på fliken ”publikationer” nedan.

Forskning

Sociala rörelser, politisk aktivism och relationen mellan stat och civilsamhälle.

Jan Jämte är verksam i ett forskningsprojekt om den samtida antirasistiska rörelsen i fyra europeiska länder (Södertörns högskola). Projektet fokuserar på mobiliseringar i solidaritet med flyktingar och mot extremhögern, samt samspelet mellan rörelse och institutionaliserad politik (se t.ex. artikel Strategic Interplay in times of Crisis). Projektet finansieras av Östersjöstiftelsen 2017-2021.

Jan är också aktiv i ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som studerar hur olika yrkesgrupper (t.ex. lärare, poliser, socialarbetare) tolkar sitt uppdrag och samspelar för att motverka så kallad våldsbejakande extremism (se t.ex. artikel Countering extremism(s). Projektet avslutas 2021 och finansieras av Forte.

2019 avslutades ett forskningsprojekt om radikala vänstergrupper och brottsförebyggande arbete (Södertörns högskola). Här studerades hur tjänstepersoner tolkar och utför sitt uppdrag mot så kallad vänsterextremism, men också hur aktivister uppfattar och påverkas av denna typ av åtgärder. Slutrapporten återfinns här (se t.ex. artikel The Consequenses of Soft Repression).

Han har även avslutat ett projekt som handlar om den frihetliga radikala vänstern i Europa (Södertörns högskola). Här studerades och jämfördes anarkistiska och autonoma grupper i fem länder: Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Ryssland (se t.ex. artikel From Radical Counterculture to Pragmatic Radicalism?). Se även boken Radical Left Movements in Europe (Routledge) och boken A European Youth Revolt (Palgrave), där Jan bidrar med kapitel om radikal anti-fascism och anarkismen i Sverige på 80-talet. 

Att motverka rasism och segregation i pedagogisk verksamhet

2018-2022 arbetar Jan Jämte  i projektet att utmana segregation genom utbildning (Örebro universitet). Här undersöks följderna av ett kommunpolitiskt beslut som syftar till att bryta skolsegregationen och ge förutsättningar för ökad måluppfyllelse och integration. Från och med 2021 forskningsleder han även ett VR-finansierat projekt på närliggande tema. Projektet syftar till att studera och jämföra olika lokala initiativ för att bryta skolsegregation och avslutas 2025 (Örebro universitet).

Ett angränsande forskningsintresse är hur utbildning kan möjliggöra breddat deltagande på universitetet. Under 2020-2022 arbetar Jan med ett utvärderingsprojekt som fokuserar hur kursdeltagare på Snabbspåret, en satsning där nyanlända personer med utländsk lärarexamen, upplevt och påverkats av sin utbildning (Örebro universitet). Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen.

2020 avslutades ett projekt som studerade lärares arbete med att motverka rasism och de utmaningar som uppstår i detta arbete (Örebro universitet). Tillsammans med Emma Arneback har han bland annat skrivit boken och utformat webbutbildningen Att motverka rasism i förskolan och skolan (Natur & Kultur/Forum för Levande historia). Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Undervisning

Jan Jämte undervisar framförallt på ämneslärarprogrammet i Samhällskunskap, ofta i kurser med koppling till ämnesdidaktik, politisk filosofi och politisk teori, samt frågor om makt, jämlikhet och social skiktning. Han handleder även studentuppsatser och arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Samarbeten och uppdrag

Jan samverkar och genomför många föreläsningar och utbildningar för externa aktörer om att motverka rasism, under senare år framförallt tillsammans med Skolverket och Forum för Levande historia. Han föreläser även för aktörer i civilsamhället, samt för myndigheter på samma tema.

Under 2018-2020 var han projektledare för två postdoktorer inom ramen för "Linjen mellan högstadiet och högre utbildning". Här studerades om och hur satsningen Linje 14 bidragit till breddad rekrytering och hur studenter med studieovan bakgrund upplevt mötet med högre utbildning.

Jan är biträdande handledare för en doktorand.

Jan är även universitetets representant i Demokratinätverket i Örebro län.


10 medieröster om Jämtes forskning

Aftonbladet (Så blev våra gator nazistfria)

Aftonbladet (Från stenkastning till flyktinghjälp)

Arbetaren (Antirasismens vågrörelser)

Göteborgsposten (Etablissemanget åt upp vänsterradikalerna)

Skolledarna (Stort behov av att motverka rasism)

Svenska dagbladet (Vågor av antirasism)

Svensklärarföreningen (Handbok om att motverka rasism)

Sveriges Radio: Nordegren och Epstein (Antirasism och valet)

Umeå universitet (Unik studie om den antirasistiska rörelsen)

Aftonbladet (Demokrati och kampen mot extremism)

SVT (Begränsad forskning om lösningar till skolsegregation)


5 poddar, bloggar eller filmer

Lektor Lomsdalen (Podd: Arbete mot rasism i skolan)

Forum för Levande historia (Podd: Arbete mot rasism i skolan)

Friends (Podd: Arbetssätt för att motverka rasism)

Natur och Kultur (Film: Att motverka rasism)

C-Rex (Blogg: Being labelled as “violent extremists”)


Nyheter på ORU.se

Forskare jämför hur skolor bryter segregation och agerar för ökad måluppfyllelse

Bok blev onlinekurs om rasism

Örebroforskare utvecklar ny kurs om att motverka rasism

Ny bok om att motverka rasism i förskolan och skolan

Tre forskare följer flytten av elever från Vivalla

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Övrigt