Universitetet installerar nya professorer

Professorsinstallation i aula Nova

Marie Öhman, professor i idrottsvetenskap, föreläser för allmänheten på Conventum den 3 februari.

Den 2-3 februari firar Örebro universitet Akademisk högtid. Fyra nya professorer kommer att installeras under den årliga högtiden. Innan dess föreläser de för allmänheten på Conventum.

I samband med universitetets årliga Akademiska högtid bjuder vi in till populärvetenskapliga föreläsningar på Conventum kongress i centrala Örebro. Kom och lyssna på Marie Öhman, övriga professorer, hedersdoktorer och nya doktorer. Fri entré. 

En av professorerna är Marie Öhman som forskar om fysisk beröring kopplat till skolämnet idrott och hälsa. Hennes senaste projekt handlar om hur idrottslärares arbete påverkas av den allmänna debatten om riskerna med fysisk beröring mellan barn och vuxna.

– Fysisk beröring har kommit att betraktas som något riskfyllt och i många länder har det utvecklats en "no-touching" kultur för att på så sätt skapa trygga miljöer för barn- och ungdomar, säger Marie Öhman, professor i idrottsvetenskap.

Marie Öhman vänder på "no-touching" perspektivet och framhåller värden med fysisk beröring i undervisningssammanhang. Hon ifrågasätter om ett avfärdande av fysisk beröring är det bästa sättet att skapa trygga miljöer och om avsaknaden av fysisk kontakt är det bästa för eleven.

– Många lärare undviker exempelvis aktiviteter som gymnastik och dans där fysisk beröring oftast är nödvändig. Ett flertal lärare uttrycker: "Jag knyter näven när jag rör vid eleverna. En knuten näve kan aldrig uppfattas som en smekning." Här utmanas tankarna om vad ett barnrättsperspektiv innebär och jag ställer frågan om vilket samhälle som skapas om beröring är tabu och vuxna känner en rädsla för att ta i barn.

Även om Marie Öhmans forskning handlar om skolämnet idrott och hälsa, har frågorna och resultaten rönt uppmärksamhet även inom andra verksamheter där barn och vuxna möts, både nationellt och internationellt.

I samband med den Akademiska högtiden, förutom installationen av de nya professorerna, promoveras också nya doktorer, hedersdoktorer och studenternas pedagogiska pris delas ut. Högtiden inleds fredagen den 2 februari med rektors mottagning och akademisk festkonsert i Musikhögskolans lokaler.

Läs mer om universitetets nya professorer:

Mehul Bhatt, professor i datavetenskap 
Magnus Johansson, professor i biomedicin
Inger M Jonsson, professor i måltidskunskap 
Eewa Nånberg, professor i biomedicin 
Marie Öhman, professor i idrottsvetenskap 

Läs mer om  Akademisk högtid 2018

Text: Jasenka Dobric