This page in English

Inger M Jonsson - ny professor 2018

Porträtt på Inger M Jonsson.

Inger M Jonsson är professor i måltidskunskap. Hennes forskning kännetecknas av ett intresse för måltider i ett samhällsperspektiv där maten står för identitet, mening, symbol och kommunikation.

Fakta:

  • Född 1953 i Västerås
  • 2004 Disputerade i måltidskunskap vid Örebro universitet med avhandlingen Family Meal Experiences. Perspectives on Practical Knowledge, Learning and Culture”
  • 2010 Docent i måltidskunskap vid Örebro universitet
  • 2017 Professor i måltidskunskap vid Örebro universitet

Läs mer om Inger M Jonsson

Inger M Jonsson är ämnesansvarig för måltidskunskap vid Örebro universitet och har framför allt intresserat sig för att bygga upp och utveckla ämnet.

– Forskarutbildningsämnet måltidskunskap är tvärvetenskapligt och innehåller därutöver ett praktiskt och estetiskt gestaltande perspektiv. Av vikt för ämnet är social och kulturell förståelse av människan och måltiden – hur, med vem och varför den äts. Hanteringen av livsmedel, dess produktion och hållbarhet är i fokus, tillsammans med bemötande av gäster ur ett värdskapsperspektiv, säger Inger M Jonsson.

För forskarutbildningen i måltidskunskap är framtidens måltider i fokus där både de teoretiska och praktiska samt estetiska och sensoriska delarna av gastronomi ingår. Det pågår också en utveckling av forskning om ledarskap och värdskap.

– För forskarutbildningens djup och bredd har vi tvärvetenskaplig samverkan och utbyte med andra forskarmiljöer. Internationella och nationella samarbeten finns framförallt inom gastronomi (culinary arts), sensorik (sensory science) och värdskap (hospitality).

Inger M Jonsson har även arbetat med att utveckla ämnet nationellt genom ett särskilt uppdrag att bygga upp måltidskunskap på avancerad- och forskarnivå vid Umeå universitets Restauranghögskola.

Besöksnäringen, där restaurang- och hotellmåltider är kärnverksamheter, är ett område som Inger M Jonsson forskar inom. Detta är en av de snabbast växande sektorerna både nationellt och internationellt, med stort behov av utbildning, utveckling och forskning. Det visar även den statliga utredningen från december 2017, "Ett land att besöka – Sveriges besöksnäringsutredning", där Inger M Jonsson har haft uppdraget som expert.

– Att tillsammans med mina doktorander studera måltider inom restaurangsektorn med fokus på arbetsförhållande och organisation, genusperspektiv, praktiskt arbete och gästbemötande, är viktiga områden för min forskning.

Måltider inom kommuner och landsting är ett annat intresseområde som Inger M Jonsson forskar inom. Det bottnar i hennes mångåriga kunskap och erfarenhet från folkhälsoarbete.

I sin avhandling som kombinerade måltidskunskap med folkhälsoperspektiv analyserade Inger M Jonsson familjemåltiden ur bland annat ett mångkulturellt perspektiv. Hon visar hur råvarorna, maten och måltiderna har identitetsskapande betydelse för nyanlända flyktingar i mötet med ett nytt land. Studien visar att behovet av att både anpassa och särskilja de traditionella måltidsvanorna framträder i de vardagliga mötena med matinformation inom hälso- och sjukvården. Det gäller också barn- och äldreomsorgens och skolans måltider.

– Detta är forskning som i dag är mycket aktuell och planer finns på uppföljande undersökningar tillsammans med forskare inom bland annat omvårdnadsvetenskap.

Läs mer om Inger M Jonsson