This page in English

Mehul Bhatt - ny professor 2018

Porträtt på Mehul Bhatt.

Mehul Bhatt är professor i datavetenskap. Han forskar om hur människor uppfattar sin omgivning – kunskap som sedan används för att utveckla artificiell intelligens och bättre teknik.

Fakta: 

  • Född 1980 
  • 2008 Disputerade i datavetenskap vid La Trobe University i Melbourne med avhandlingen ”Modelling dynamic spatial systems in the situation calculus”
  • Professor, verksam i forskargruppen Human-Centred Cognitive Assistance vid Universität Bremen, Tyskland
  • 2017 Professor i datavetenskap vid Örebro universitet

Läs mer om Mehul Bhatt

I sin forskning undersöker Mehul Bhatt till exempel hur människor rör blicken i olika situationer. Det kallas spatial kognition och informationen kan sedan användas för att utveckla autonoma system som kan tolka och anpassa sig till människor.

– Människor som går och cyklar söker ögonkontakt med bilförare för att få bekräftelse på att de blev sedda. Vi interagerar med varandra på ett subtilt sätt. Om vi kan skaffa en bättre förståelse för hur den processen fungerar kan vi skapa bättre autonoma bilar, säger Mehul Bhatt.

Forskning om människors spatiala förmåga efterfrågas också av exempelvis filmproducenter och arkitekter. Filmproducenterna vill veta var på bioduken publiken fäster blicken för att kunna arbeta mer effektivt med effekter och arkitekter vill undvika att människor går vilse i stora byggnader.

I Tyskland, där Mehul Bhatt började som gästforskare vid universitetet i Bremen, var han bland annat involverad i utformningen av ett stort sjukhus. Då arbetade arkitekter tillsammans med forskare från flera olika ämnen för att utforma en byggnad som människor skulle må bra i.

– Det är lätt att bli stressad och gå vilse i stora byggnader som sjukhus eller flygplatser. Det finns mycket vi kan göra för att ändra på det, säger han.
Som professor på universitetet i Bremen ledde han också ett laboratorium med fokus på artificiell intelligens (AI) och människors förmåga att tänka och tolka sinnesintryck.

– Forskning i artificiell intelligens imiterar människors förmåga att dra slutsatser.

Mehul Bhatt är i grunden ekonom. Men efter ekonomiutbildningen i Mumbai, Indien, började han intressera sig för datakunskap och sökte en masterutbildning i informationsteknologi.

– Jag lärde mig programmering och blev framför allt intresserad av artificiell intelligens. När jag var klar med min master fick jag ett stipendium och kunde fortsätta som doktorand vid La Trobe University i Melbourne.

I sin avhandling föreslår han ett system för hur man kan utforma förändringar i rumsliga miljöer. Det är en grundläggande uppgift för flera tillämpningsområden inom ramen för AI.

– Denna forskning efterlyser en integration av specialiteter som kvalitativa rumsliga representationer och generella logikbaserade resonemangsramar.

I dag ingår Mehul Bhatt i forskningsmiljön Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet. Med sin akademiska bakgrund tillför han en ny aspekt till forskningen vid AASS.

Läs mer om Mehul Bhatt