Studentuppsats ger underlag till forskning om manlig underlivssmärta

Magnus Edvinsson, Ludvig Sandberg och William Jarting.

Magnus Edvinsson, Ludvig Sandberg och William Jarting.

Det finns dåligt om forskning om manlig underlivssmärta. Men på Örebro universitet har forskning påbörjats – och studenterna får vara delaktiga i arbetet.

– Det här är ett eftersatt forskningsområde. Studenternas masteruppsatser är till nytta i vår forskning eftersom de kan användas som pilotstudier, säger psykologiforskaren Ida Flink.

Psykologstudenterna William Jarting och Ludvig Sandberg ska i sin masteruppsats ta reda på hur det är att leva med underlivssmärta som ung man. Ett forskningsområde som Örebroforskarna Ida Flink och Linnea Engman arbetar med.

– Vi tycker att det är ett viktigt fält som det snackas alltför lite om. Genom uppsatsen hoppas vi kunna bidra till vidare forskning, säger Ludvig Sandberg.

Genom personliga intervjuer vill studenterna ta reda på hur det är att leva med underlivssmärta som ung man.

– Idag saknas ord och berättelser från de män som lever med underlivssmärta. Genom uppsatsen vill vi ge en nyanserad bild hur det är att leva med underlivssmärta i vardagen och hur den påverkar relationer och sexliv, säger William Jarting.

I uppsatsarbetet har William Jarting och Ludvig Sandberg tagit kontakt med urologen vid Universitetssjukhuset.

– Läkarna och sjuksköterskorna vi har pratat med på urologen tycker att vår studie är viktig eftersom många av patienterna hos dem har symptom där läkemedelsbehandling inte hjälper, berättar Ludvig Sandberg.

Den generella bilden är att män pratar mindre om underlivssmärta och psykisk ohälsa än kvinnor. Därför kan mörkertalet vara stort.

Ida Flink

Ida Flink.

– Det visar hur viktig forskningen är. Forskning om kvinnlig underlivssmärta har pågått ett antal år, särskilt vid Örebro universitet. Det har resulterat i att fler kvinnor pratar om sin underlivssmärta och att det nu pågår en KBT-inriktad behandlingsstudie för kvinnor med den typen av smärtproblematik, säger William Jarting.

– Alla vet att smärtan finns, men inte varför. Det är svårt för vården att hantera smärta utan en tydlig diagnos och det är här psykologin kan vara viktig, tillägger Ludvig Sandberg.

Fler studenter samlar in material till forskningen

William Jarting och Ludvig Sandberg är inte de första studenterna som arbetar tillsammans med psykologforskarna. Först ut var Gabriel Solinger och Klas Brattgård som gjorde en enkätstudie om ämnet till sin masteruppsats. Genom uppsatsen fick de en ögonblicksbild om hur män upplever underlivssmärta. William Jarting och Ludvig Sandberg vill arbeta vidare och göra djupare intervjuer för att se hur männen känner över tid.

Höstterminen 2019 skrev Magnus Edvinsson och Moa Karlsson en masteruppsats om manlig underlivssmärta utifrån det material som Gabriel Solinger och Klas Brattgård hade samlat in i sin enkätstudie. I uppsatsen undersöker Magnus Edvinsson och Moa Karlsson om det finns någon skillnad på hur man mår utifrån hur man hanterar smärta.

– I vår uppsats såg vi att de som undviker det som orsakar smärta lätt fastnar i den, den gruppen mår sämre och blir deprimerade. Men vi kan inte utgå från att det ena orsakar det andra, säger Magnus Edvinsson.

Han och Moa Karlsson har tagit examen. Med stöd av Ida Flink har de arbetat med en vetenskaplig artikel som är baserad på Gabriel Solinger och Klas Brattgårds uppsats. Den kommer inom kort att publiceras i vetenskaplig tidskrift.

– Jag tycker om att arbeta med det här och vill gärna bli doktorand inom det här området. Forskningsområdet är viktigt och kan ge nytta för människor i framtiden, säger Magnus Edvinsson.

Text och foto: Anna Asplund

Läs och hör Ida Flink berätta om KBT-behandling för kvinnor med underlivssmärta i Vetenskapsradion

Elin Ekholm och Linnea Engman är doktorander i forskningen om underlivssmärta hos kvinnor.

Läs mer om forskningsprojektet Venus – behandlingsstudie för underlivssmärta.

Läs mer om forskningsprojektet Sex och smärta.

Läs masteruppsatsen En smärtsam upptäckt – Underlivssmärta hos unga män och dess relation till psykologiska faktorer av Klas Brattgård och Gabriel Solinger.