This page in English

Forskningsprojekt

Sex och Smärta (SOS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Steven J. Linton

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Studien syftade till att undersöka unga kvinnor mellan 18 och 35 år, med och utan vaginal smärta, i syfte att öka förståelsen för vaginal smärta och utvecklingen av problem över tid. Studien fokuserade på psykologiska och relationella faktorer såsom undvikande, uthärdande, rädsla för smärta, katastroftankar, upplevelse av sensuell intimitet och emotionell hälsa. Projektet utgjordes av en longitudinell design med tre mättillfällen.

Publikationer

Flink, I. K., Engman, L., Ter Kuile, M. M., Thomtén, J., & Linton, S. J. (2017). Coping with pain in intimate situations: Applying the avoidance-endurance model to women with vulvovaginal pain. Scandinavian Journal of Pain, 17(1), 302–308. https://doi.org/10.1016/j.sjpain.2017.08.007

Flink, I. K., Engman, L., Thomtén, J., & Linton, S. J. (2017). The role of catastrophizing in vulvovaginal pain: Impact on pain and partner responses over time. Journal of Applied Biobehavioral Research, 22(1), e12093–n/a. https://doi.org/10.1111/jabr.12093

Flink, I. K., Thomtén, J., Engman, L., Hedström, S., & Linton, S. J. (2015). Coping with painful sex: Development and initial validation of the CHAMP Sexual Pain Coping Scale. Scandinavian Journal of Pain, 9(1), 74–80. https://doi.org/10.1016/j.sjpain.2015.05.002

Ekdahl, J., Flink, I., Engman, L., & Linton, S. J. (2018). Vulvovaginal Pain from a Fear-Avoidance Perspective: A Prospective Study Among Female University Students in Sweden. International Journal of Sexual Health, 30(1), 49–59. https://doi.org/10.1080/19317611.2017.1404543

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet