This page in English

Elin Ekholm

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303690

Rum: L2637

Elin Ekholm

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Elin Ekholm

Elin Ekholm är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi i forskningsmiljön Center for Medical and Health Psychology (CHAMP) vid Örebro Universitet. Hon har en examen som psykolog från Umeå Universitet 2011 och har varit kliniskt verksam som psykolog inom vuxenpsykiatri och smärtrehabilitering. 

Elin forskar inom området psykologi och smärta samt sexuell hälsa. Hennes huvudsakliga forskningsområde är psykologiska mekanismer som påverkar hälsa, sexuell funktion och relationer vid ytlig vulvovaginal smärta och samlagssmärta hos kvinnor. Hon undervisar också på psykologprogrammet.

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Konferensbidrag | 

Konferensbidrag

Ekholm, E. , Lundberg, T. & Flink, I. (2019). Queer complexities of pain – A qualitative analysis of challenges and coping with vulvovaginal pain among women in same-sex relationships. Konferensbidrag vid IASR (International Academy of Sex Research) 45th annual meeting, Mexico City, Mexico, July 24-27, 2019.
Jonsson, E. , Fardal, J. , Grennert, E. & Flink, I. (2018). Victim, hero, perpetrator or ally? Experiences of male partners of women suffering dyspareunia. Konferensbidrag vid IASR (International Academy of Sex Research) 44th annual meeting, Madrid, Spain, July 17-20, 2018.