This page in English

Elin Jonsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303690

Rum: L2637

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Elin Jonsson

Elin Jonsson är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi i forskningsmiljön Center for Medical and Health Psychology (CHAMP) vid Örebro Universitet. Hon har en examen som psykolog från Umeå Universitet 2011 och har varit kliniskt verksam som psykolog inom vuxenpsykiatri och smärtrehabilitering. 

Elin forskar inom området psykologi och smärta. Hennes huvudsakliga forskningsområde är psykologiska mekanismer som påverkar hälsa och sexuell funktion vid ytlig vulvovaginal smärta och samlagssmärta hos kvinnor. Hon undervisar också på psykologprogrammet.