Högskolepedagogiskt centrum

Tillsammans utvecklar de årets sommarkurser

Katrine Koutakis, Per Klingberg, Olivia Lundberg och Klara Härgestam sitter och arbetar tillsammans vid ett bord. Det hänger en skärm över brodet.

Katrine Koutakis, Per Klingberg, Olivia Lundberg och Klara Härgestam var några av lärarna som deltog i workshoppen om bedömningsformer.

Genom att dela med sig av egna erfarenheter och ge varandra inspiration vill lärare från Fakulteten för humaniora och socialvetenskap arbeta med årets sommarkurser.
– Sommarkurserna är kul och utmanande. Det är jättekul att utveckla idéer och prova något nytt, säger Oliva Lundberg som undervisar i musikalisk gestaltning.

Under tre workshoppar träffas lärare från vitt skilda ämnen som retorik, musikalisk, gestaltning, pedagogik, litteraturvetenskap, sociologi, kriminologi och socialt arbete. Tillsammans med pedagogiska utvecklare från Högskolepedagogiskt centrum arbetar de med områdena kursstruktur, bedömningsformer och läraktiviteter.

Under workshoppen om bedömningsformer deltog även fakultetens vicedekan Anna-Karin Larsson.

– Det är en viktig att utveckla effektiva och säkra examinationsformer. Genom att arbeta över ämnesgränserna kan vi lära oss nya saker av varandra, säger hon.

Workshopparna är ett pilotprojekt där Högskolepedagogiskt centrum prövar arbetsmetoden på fakultetens sommarkurser.

Henric Bagerius och Anna-Karin Larsson.

Henric Bagerius och Anna-Karin Larsson.

– Det här upplägget testar vi även på lärare på Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap inom natur och teknik. Upplägget med att arbeta över ämnesgränserna kan även vara bra när vi jobbar med andra fristående kurser, säger Henric Bagerius, pedagogisk ansvarig vid Högskolepedagogiskt centrum och projektledare för sommarkurserna vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Lärare positiva till samarbete över ämnesgränserna

Lärarna Per Klingberg, Olivia Lundberg, Klara Härgestam och Katrine Koutakis är några av deltagarna på workshoppen.

– Workshopserien ger mig öronmärkt tid där vi jobbar fokuserat och får en samsyn kring pedagogiska frågor, säger Klara Härgestam.  

– Det är lätt att fastna i hur man själv gör. Workshopparna ger nya infallsvinklar och det är positivt och roligt att influeras av hur andra gör, tillägger Katrine Koutakis.

Det är flera år sedan Örebro universitet hade sommarkurser, men i år kommer lärosätet att erbjuda 19 kurser under sommaren 2024. Lärarna ser fram emot konceptet där studenterna ges möjlighet att prova något nytt eller fördjupa sina kunskaper i det livslånga lärandet.

– De ger möjlighet till att bredda kursutbudet och ger en levande campusmiljö, även på sommaren, säger Per Klingberg.

Text och foto: Anna Asplund