Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogisk forskning

Två par händer som arbetar med text.

Högskolepedagogiskt centrum är en enhet vars pedagogiska verksamhet strävar efter att vila på vetenskaplig grund. På denna sida kommer vi därför att presentera utvalda delar av vår satsning på just högskolepedagogisk forskning.