Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogisk forskning

Två par händer som arbetar med text.

Högskolepedagogiskt centrum är en nod för högskolepedagogisk forskning vid Örebro universitet. All vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och det betyder också att vi är med och skapar ny kunskap inom området.

Högskolepedagogik som forskningsämne är tvärvetenskapligt och ett gemensamt ämnesområde för alla som forskar om högre utbildning. Vid Örebro universitet arbetar vi med högskolepedagogisk forskning som ligger nära praktiken för universitetslärare, pedagogiska utvecklare, utbildningsledare och studenter.

Forskningsmiljön

Den högskolepedagogiska forskningsmiljön leds av Kristin Ewins, docent och föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum, med gästprofessor Tone Dyrdal Solbrekke som senior rådgivare.

Inom ramen för forskningsmiljön publicerar vi arbetsrapporter eftersom vi vill stimulera det vetenskapliga samtalet om undervisning och lärande. Redaktörer för arbetsrapporterna är Henric Bagerius, docent i historia, och Eric Borgström, universitetslektor i svenska språket. 

Vi håller regelbundet högre seminarier och textseminarier i högskolepedagogik, du hittar dem i vårt kalendarium. Våra seminarier är öppna för alla intresserade kollegor oavsett ämnesbakgrund.

Forskningsprojekt 

Academic hospitality in interdisciplinary education (AHIE), 2021–2025

Projektet ska bidra till att underlätta samarbeten inom undervisning och examination mellan olika discipliner genom att fokusera på utbildningsprogram som ska förbereda studenter för tvärvetenskaplig forskning och arbete.

Projektets originalitet ligger i att hitta sätt att stärka tvärvetenskaplig utbildning genom att utveckla forskningsbaserade praktiker som styrs av begreppet akademisk gästfrihet. Utifrån antropologiska teorier om gästfrihet, handlar akademisk gästfrihet om olika sätt att samarbeta mellan lärare i högre utbildning – kring material, resurser, idéer, koncept och metoder.

Projektet leds av professor Molly Sutphen vid Universitetet i Oslo och docent Kristin Ewins vid Örebro universitet, och är fullt finansierat av Norges forskningsråd. Mer information finns på projektets webbsida.

Jämställdhetsintegrering i högre utbildning, 2021–2022

I antologin Jämställdhetsintegrering i högre utbildning samlas goda exempel, lärdomar och utvecklade strategier från olika lärosäten och discipliner. Här ingår bidrag från sex svenska lärosäten och sju olika ämnesområden. Gemensamt för bidragen är att de för resonemang och visar exempel på hur vi kan tänka kring myndighetsuppdraget och hur vi kan försätta arbetet.

Redaktörer för antologin är Felicia Garcia och Kristin Ewins. Den gavs ut av Liber förlag 2023.

Formation and competence building of university academic developers, 2015–2020

Ett mål med projektet har varit att utveckla och stärka praktikgemenskaper bland forskare och pedagogiska utvecklare för att öka den högskolepedagogiska kompetensen.

Projektet har bidragit med ny kunskap om pedagogiska utvecklares kompetensuppbyggnad när de samarbetar med lärare och ledare inom högre utbildning kring utveckling av undervisning och lärande. Denna uppbyggnad har analyserats och förståtts i ljuset av offentliga lärosätens uppdrag att utbilda för det allmänna goda. En nyckelpublikation från projektet är boken Leading Higher Education As and For Public Good: Rekindling Education as Praxis (Routledge, 2020).

Projektet leddes av professor Tone Dyrdal Solbrekke vid Universitetet i Oslo och Örebro universitet och professor Ciaran Sugrue vid University College Dublin och var fullt finansierat av det Norges forskningsråd. Ett antal kollegor från Örebro universitet var med i projektet. Mer information finns på projektets webbsida.