Högskolepedagogiskt centrum

Om Högskolepedagogiskt centrum

Medarbetare från Högskolepedagogiskt centrum går i grupp.

Med fokus på målkvalitet, effektivitet och lärande i arbete stödjer Högskolepedagogiskt centrum den pedagogiska medvetenheten och utvecklingen på Örebro universitet utifrån beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund.

Högskolepedagogiskt centrum arbetar med lärarna för studenterna. Knutna till centret finns en föreståndare, en administratör, pedagogiska utvecklare och ett flertal lektorer med högskolepedagogisk inriktning.

Vi arbetar med lärarna för studenterna

Våra pedagogiska utvecklare har särskilda uppdrag inom digitalt lärande, hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering. Vi har ett nära samarbete med IKT-pedagog, supportansvariga och systemadministratörer vid Universitetskansliet, IT-avdelningen och Studentavdelningen. 

Vi har en gemensam funktionsadress som med fördel används vid generella frågor: This is an email address

Föreståndare

Kristin Ewins

Tjänstetitel: Föreståndare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Kristin Ewins

E-post:

Telefon: 019 303873

Rum: L2102

Kristin Ewins

Pedagogiskt ansvarig

Henric Bagerius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Henric Bagerius

E-post:

Telefon: 019 303651, 0766 395402

Rum: F3162

Henric Bagerius

Administratör

Erika Qvist

Tjänstetitel: Administrativ samordnare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Erika Qvist

E-post:

Telefon: 019 303737

Rum: E3218

Erika Qvist

Kommunikatör

Anna Asplund

Tjänstetitel: Marknadsförare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Anna Asplund

E-post:

Telefon: 019 303784, 0706 453784

Rum: E2275

Anna Asplund

Pedagogiska utvecklare

Petronella Ekström

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Petronella Ekström

E-post:

Telefon: 019 301422

Rum: L2116

Petronella Ekström

Felicia Garcia

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Felicia Garcia

E-post:

Telefon: 019 301322

Rum: L2112

Felicia Garcia

Magnus Hansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Magnus Hansson

E-post:

Telefon: 019 303971

Rum: N3029

Magnus Hansson

Anna Hultgren

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Anna Hultgren

E-post:

Telefon: 019 302130

Rum: L2116

Anna Hultgren

Stefan Karlsson

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Stefan Karlsson

E-post:

Telefon: 019 301007

Rum: L2114

Stefan Karlsson

Johan Petersson

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Johan Petersson

E-post:

Telefon: 019 303807

Rum: L2106

Johan Petersson

Koordinator för lärmiljöer

Anna-Eva Olsson

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Campusavdelningen

Profilsida: Anna-Eva Olsson

E-post:

Telefon: 019 301053

Rum: A2117

Anna-Eva Olsson

Gästprofessor

Tone Dyrdal Solbrekke

Tjänstetitel: Gästprofessor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Tone Dyrdal Solbrekke

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Tone Dyrdal Solbrekke

Lektorer med högskolepedagogiska uppdrag

Eric Borgström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Eric Borgström

E-post:

Telefon: 019 301361

Rum: F2135

Eric Borgström

Sam de Boise

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Sam de Boise

E-post:

Telefon: 019 302334

Rum: M3214

Sam de Boise

Samuel Edelbring

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Samuel Edelbring

E-post:

Telefon: 019 303893

Rum: P2127

Samuel Edelbring

Brittany Evans

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Brittany Evans

E-post:

Telefon: 019 301229

Rum: L2219

Brittany Evans

Terese Glatz

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Terese Glatz

E-post:

Telefon: 019 301205

Rum: L2618

Terese Glatz

Anna Kremel

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Anna Kremel

E-post:

Telefon: 019 303763

Rum: N3028

Anna Kremel

Marie Lidskog

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Marie Lidskog

E-post:

Telefon: 019 303530

Rum: C1211

Marie Lidskog

Helen Stockhult

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Helen Stockhult

E-post:

Telefon: 019 303042

Rum: N3031

Helen Stockhult

Marcus Sundhäll

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Marcus Sundhäll

E-post:

Telefon: 019 303391

Rum: T2113

Marcus Sundhäll

Sverre Wide

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sverre Wide

E-post:

Telefon: 019 303459

Rum: F3265

Sverre Wide

Desiree Wiegleb Edström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Desiree Wiegleb Edström

E-post:

Telefon: 019 302437

Rum: C1211

Desiree Wiegleb Edström