Om Högskolepedagogiskt centrum

Medarbetare från Högskolepedagogiskt centrum går i grupp.

Med fokus på målkvalitet, effektivitet och lärande i arbete stödjer Högskolepedagogiskt centrum den pedagogiska medvetenheten och utvecklingen på Örebro universitet utifrån beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund.

Högskolepedagogiskt centrum arbetar med lärarna för studenterna. Knutna till centret finns en föreståndare, en kommunikatör, pedagogiska utvecklare och ett flertal lektorer med högskolepedagogisk inriktning.

Vi arbetar med lärarna för studenterna

Våra pedagogiska utvecklare har särskilda uppdrag inom digitalt lärande, hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering. Vi har ett nära samarbete med IKT-pedagog, supportansvariga och systemadministratörer vid Universitetskansliet, IT-avdelningen och Studentavdelningen. 

Vi har en gemensam funktionsadress som med fördel används vid generella frågor: This is an email address

Föreståndare

Kristin Ewins

Tjänstetitel: Föreståndare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Kristin Ewins

E-post:

Telefon: 019 303873

Rum: L2102

Kristin Ewins

Kommunikatör

Anna Asplund

Tjänstetitel: Marknadsförare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna Asplund

E-post:

Telefon: 019 303784, 0706 453784

Rum: L2107

Anna Asplund

Pedagogiskt ansvarig

Henric Bagerius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Henric Bagerius

E-post:

Telefon: 019 303651, 0766 395402

Rum: F3162

Henric Bagerius

Pedagogiska utvecklare

Petronella Ekström

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Petronella Ekström

E-post:

Telefon: 019 301422

Rum: L2116

Petronella Ekström

Felicia Garcia

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Felicia Garcia

E-post:

Telefon: 019 301322

Rum: L2112

Felicia Garcia

Anna Hultgren

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna Hultgren

E-post:

Telefon: 019 302130

Rum: L2116

Anna Hultgren

Stefan Karlsson

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Stefan Karlsson

E-post:

Telefon: 019 301007

Rum: L2114

Stefan Karlsson

Viveca Olofsson

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Viveca Olofsson

E-post:

Telefon: 019 303807

Rum: L2110

Viveca Olofsson

Lektorer med högskolepedagogisk inriktning

Sam de Boise

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Sam de Boise

E-post:

Telefon: 019 303334

Rum: M3214

Sam de Boise

Daniel Drugge

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Daniel Drugge

E-post:

Telefon: 019 303973

Rum: F2209

Samuel Edelbring

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Samuel Edelbring

E-post:

Telefon: 019 303893

Rum: P2127

Samuel Edelbring

Brittany Evans

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Brittany Evans

E-post:

Telefon: 019 301229

Rum: L2219

Brittany Evans

Terese Glatz

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Terese Glatz

E-post:

Telefon: 019 301205

Rum: L2618

Terese Glatz

Marie Lidskog

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Marie Lidskog

E-post:

Telefon: 019 303530

Rum: C1211

Marie Lidskog

Helen Stockhult

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Helen Stockhult

E-post:

Telefon: 019 303042

Rum: N3031

Helen Stockhult

Sverre Wide

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sverre Wide

E-post:

Telefon: 019 303459

Rum: F3265

Sverre Wide

Desiree Wiegleb Edström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Desiree Wiegleb Edström

E-post:

Telefon: 019 302437

Rum: C1211

Desiree Wiegleb Edström

Personer med uppdrag på Högskolepedagogiskt centrum

Eric Borgström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Eric Borgström

E-post:

Telefon: 019 301361

Rum: F2135

Eric Borgström

Tone Dyrdal Solbrekke

Tjänstetitel: Gästprofessor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Tone Dyrdal Solbrekke

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Tone Dyrdal Solbrekke

Magnus Hansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Magnus Hansson

E-post:

Telefon: 019 303971

Rum: N3029

Magnus Hansson

Anna-Eva Olsson

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna-Eva Olsson

E-post:

Telefon: 019 301053

Rum: A1110

Anna-Eva Olsson

Marcus Sundhäll

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Marcus Sundhäll

E-post:

Telefon: 019 303391

Rum: T2113

Marcus Sundhäll