Om Högskolepedagogiskt centrum

Med fokus på målkvalitet, effektivitet, lärande i arbete stödjer Högskolepedagogiskt centrum den pedagogiska medvetenheten och utvecklingen på Örebro universitet utifrån en vetenskaplig grund.

Knutna till centret finns en föreståndare, en administrativ samordnare, pedagogiska utvecklare och ett flertal lektorer med högskolepedagogisk inriktning. Våra pedagogiska utvecklare har särskilda uppdrag inom digitalt lärande, hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering. Vi har ett nära samarbete med IKT-pedagog, supportansvariga och systemadministratörer vid Universitetskansliet och Studentavdelningen. 

Vi har en gemensam funktionsadress som med fördel används vid generella frågor: This is an email address