Om Högskolepedagogiskt centrum

Medarbetare från Högskolepedagogiskt centrum går i grupp.

Med fokus på målkvalitet, effektivitet och lärande i arbete stödjer Högskolepedagogiskt centrum den pedagogiska medvetenheten och utvecklingen på Örebro universitet utifrån en vetenskaplig grund.

Högskolepedagogiskt centrum arbetar med lärarna för studenterna. Knutna till centret finns en föreståndare, en kommunikatör, pedagogiska utvecklare och ett flertal lektorer med högskolepedagogisk inriktning.

Vi arbetar med lärarna för studenterna

Våra pedagogiska utvecklare har särskilda uppdrag inom digitalt lärande, hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering. Vi har ett nära samarbete med IKT-pedagog, supportansvariga och systemadministratörer vid Universitetskansliet, IT-avdelningen och Studentavdelningen. 

Vi har en gemensam funktionsadress som med fördel används vid generella frågor: This is an email address