This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogiska aktiviteter

En kvinna och en man sitter vid ett bord och samtalar.

Möten med kollegor är en förutsättning för att det ska uppstå högskolepedagogisk utveckling. Därför erbjuder vi olika aktiviteter för dig som är intresserad av att lära dig mer om och dela med dig av erfarenheter av pedagogisk utveckling vid Örebro universitetet.

Högskolepedagogisk vägledning

Kom med dina frågor om undervisning och examination och diskutera dem med pedagogiska utvecklare och lärarkollegor. Vi finns i https://oru-se.zoom.us/my/pedagogisk.utveckling måndagar 13.00–14.00 och fredagar 9.00–10.00 under terminstid. Ingen föranmälan behövs.

Seminarier

Vi anordnar tre olika typer av seminarier för att stimulera högskolepedagogisk utveckling och forskning. Seminarierna är öppna för alla som är intresserade och du hittar dem i vårt kalendarium.

Högskolepedagogiskt utvecklingsseminarium

Våra högskolepedagogiska utvecklingsseminarier har fokus på pedagogisk utveckling genom kollegialt erfarenhetsutbyte. De kan också bestå av en inspirationsföreläsning på ett aktuellt tema.

Högre seminarium i högskolepedagogik

Våra högre seminarier i högskolepedagogik är forskningsseminarier med inbjudna talare. Vi kan också diskutera en text som deltagarna får läsa före seminariet.

Textseminarium i högskolepedagogik

På våra textseminarier i högskolepedagogik får du möjlighet att utveckla dina högskolepedagogiska forskningstexter genom kollegial respons. De som deltar vid seminariet skickar sina kommentarer till författaren i förväg. Under seminariet leder författaren vår diskussion kring texten. Texterna skickas ut till deltagarna ett par veckor före seminariet.

Workshoppar

Vi erbjuder behovsanpassade workshoppar för lärarlag inom en rad områden, till exempel hållbar utveckling i utbildning, examination och bedömning, aktiv undervisning, rummets betydelse för lärande och AI i utbildning.
Kontakta hogskolepedagogisktcentrum@oru.se med en förfrågan.

Konferenser

Årlig högskolepedagogisk konferens

Varje år presenteras pedagogiska utvecklingsprojekt som genomförts av lärare på Örebro universitetet vid en konferens. 

NU-konferensen

NU står för Nätverk och Utveckling och är en nationell konferens som anordnas vartannat år. Den vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att stimulera pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för kunskapsspridning, dialog och debatt.

Forskning om högre utbildning

Konferensen Forskning om högre utbildning genomförs vartannat år. Här presenteras nationell forskning om olika aspekter av högre utbildning.