This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogiska kurser

Fyra personer står runt ett bord och arbetar tillsammans.

Högskolepedagogiskt centrum erbjuder ett brett utbud av kurser för att du ska bli behörig universitetslärare.

Tre kurser, på tillsammans åtta veckor, är obligatoriska för att du ska få en stabil teoretisk grund:

  • Högskolepedagogikens grunder.
  • Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare.
  • Högskolepedagogisk fördjupning.

Utöver dessa kurser behöver du välja minst två veckor bland våra valbara kurser. Alla kurser som Högskolepedagogiskt centrum erbjuder, utom forskarhandledarutbildningen, kan ingå i de tio veckor som krävs för att du ska bli en behörig universitetslärare.

Om du vill kan du sedan fortsätta att utveckla din pedagogiska skicklighet efter de behov som finns i verksamheten och dina egna intressen. Kanske vill du bli en bättre basgruppshandledare? Eller utveckla din förmåga kring digital undervisning?

Vi utvecklar kontinuerligt kursutbudet utifrån de behov som institutionerna har. Kontakta oss om du har idéer kring en kurs!

Klicka på respektive kurs, du hittar anmälningsformuläret längst ner på varje kurssida.

OBS! Forskarhandledarutbildningen ingår inte i de 10 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som krävs för anställda lärare vid Örebro universitet.

Obligatorisk grundkurs

Obligatoriska påbyggnadskurser

Valbara temakurser

Forskarhandledarutbildning

OBS! Forskarhandledarutbildningen ingår inte i de 10 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som krävs för anställda lärare vid Örebro universitet. 

Klinisk handledarutbildning

Fakulteten för medicin och hälsa ger tillsammans med utbildningscentrum Region Örebro län, tvärprofessionella utbildningar för högskoleutbildade kliniska yrkesgrupper inom medicin och hälsa:

  • Handledning i klinisk verksamhet, grund som ger grundläggande kompetens inom handledning.
  • Bedömning i klinisk verksamhet, fördjupning som ger en fördjupad förståelse för handledning.