This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogiska resurser

En hand skriver på ett rosa papper.

Här hittar du konkreta tips och råd som hjälper dig att utveckla din undervisning och dina examinationer. De tar sin utgångspunkt i forskning om studenters lärande och hjälper dig att förverkliga Örebro universitets pedagogiska grundsyn – från planering till genomförande och utvärdering.