This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Perspektiv på högskolepedagogik

En kvinna i blå topp står och tittar i en kikare.

Här får du idéer och tips om hur du kan integrera perspektiv som artificiell intelligens (AI), digitalisering, hållbar utveckling, internationalisering och jämställdhet i dina utbildningar. Det finns också exempel på hur du kan arbeta med breddat deltagande och lärmiljöer som stimulerar till ett aktivt lärande.