Ledamöter

Fakultetsnämndens arbete leds av dekan Thomas Denk. Nämnden består av tio personer: dekan, prodekan, fyra vetenskapligt kompetenta lärare, en vetenskapligt kompetent extern person, en annan person lämplig för uppdraget samt två studentrepresentanter. Fakultetsnämndens mandatperiod är 2019-2022.

Ledamöter 2019-2022

Thomas Denk

Ordförande (dekan)

Kontaktuppgifter
Katja Boersma

Vice ordförande (prodekan)

Kontaktuppgifter
Sofia Strid Ledamot

Kontaktuppgifter

Johan Öhman Ledamot

Kontaktuppgifter

Marie Gelang Ledamot

Kontaktuppgifter

Göran Eriksson Ledamot

Kontaktuppgifter

Caroline Liberg Ledamot

This is an email address

Niclas Hallgren Ledamot

This is an email address

Vakant Ledamot

 

Kristin Törnqvist Studentrepresentant This is an email address 
Eleonor Kristoffersson Suppleant Kontaktuppgifter
Per-Åke Nylander Suppleant Kontaktuppgifter