Sammanträden

Sammanträdestider 2021

Torsdag 9 september

Onsdag 20 oktober

Onsdag 24 november

Torsdag 16 december

Sammanträdestider 2022

27 januari

9 mars

21 april

18 maj

9 juni

8 september

19 oktober

23 november

15 december