This page in English

Forskargrupper

Forskare vid Örebro universitet tillhör olika forskargrupper som i sin tur ofta är en del av en större forskningsmiljö. Här hittar du alla forskargrupper som tillhör Fakulteten för medicin och hälsa. Flera grupper bedriver forskning i nära samverkan med externa aktörer som Region Örebro län.