This page in English

Forskningsmiljöer

Ett utvecklingsarbete kring organisationsformerna för forskningen inom fakulteten resulterade i ett beslut i fakultetsnämnden i slutet av 2022. Sammanfattningsvis innebär beslutet att forskningsmiljö som organisationsform upphör inom fakulteten och att forskargrupper fortsättningsvis i normalfallet ska vara den primära organisationsformen för forskning inom institutionerna. För att göra förändringar i linje med beslutet infördes också en successiv implementeringsperiod med syfte att möjliggöra en smidig övergång till den nya ordningen. Detta arbete pågår fortfarande och vissa webbsidor bearbetas fortlöpande för att spegla den nya organisationsformen.