Handikappvetenskap blir funktionsnedsättning och samhälle

Fotografi av skogsväg med två träd blockerar vägen.

Örebro universitet bedriver forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap. Men nu ändras benämningen till funktionsnedsättning och samhälle.

Elina Mäki-Torkko, professor i audiologi och ämnesansvarig, förklarar varför:

– Begreppet handikapp är föråldrat och har kommit att ändra betydelse. Socialstyrelsen använder det till exempel inte längre i sin terminologi. Numera används ordet funktionshinder för att beskriva vad som sker när funktionsnedsättning och miljö skapar begränsningar för en person, säger hon.

– Behovet av att byta namn hade diskuterats länge inom vårt tidigare samarbetsforum Institutet för Handikappvetenskap. Men i samband med ORU2020, en utvärdering av kvaliteten på den forskning som bedrivs vid Örebro universitet, kom frågan i fokus och en ändring av ämnesbenämning rekommenderades. Det uppstod ett naturligt tillfälle att genomföra namnbytet, konstaterar Elina.

Varför valdes benämningen ”funktionsnedsättning och samhälle”?

– Valet av namn diskuterades i seniorforskargruppen och med företrädare för våra samarbetspartner inom forskarutbildningen, Linköpings universitet och Jönköping University. Begreppet funktionsnedsättning och samhälle ger utrymme för den bredd av forskning som sker inom fältet, säger Elina Mäki-Torkko.

Den engelskspråkiga benämningen, Disability Research, innefattar såväl funktionsnedsättning som funktionshinder. På svenska gör man en distinktion mellan begreppen som saknas i engelskan.

Läs mer om forskningsämnet