This page in English

Alexandra Eilegård Wallin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301065

Rum: P2245

Alexandra Eilegård Wallin

Om Alexandra Eilegård Wallin

Sjuksköterska. Lektor omvårdnad. Kursansvarig för kursen OM306G, Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi 15 hp, termin 2. Handledare för studenter i Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Kandidat, 15 hp, OM313G. Sjuksköterskeprogrammet termin 5. 

Disputerade år 2012 vid Karolinska institutet med avhandlingen "The loss of a child to cancer - focusing on siblings".

Min forskning omfattar Barnet/ tonåringen och familjen i cancervården.

Pågående forskningsprojekt: 

"Tonåringar som stamcellstransplanterats och deras väg till vuxenblivandet" 

Forskare i projektet: Alexandra Eilegård Wallin RN, PhD & Anncarin Svanberg RN, PhD. Akademiska sjukhuset, Sektionen för Hematologi, Hematologiavd 101 A, 75185 Uppsala. Institutionen för medicin och pharmaci. Uppsala Universitet

Syfte: att utforma och utveckla samt validera en frågeenkät för att fånga unga vuxnas hågkomst av upplevelser avseende nutrition, aktivitet och sexualitet efter att ha vårdats på barn- eller vuxenavdelning i samband med cytostatikabehandling och stamcellstransplantation (SCT) vid cancer i åldrarna 13 till 18 år. Vidare avses att undersöka samstämmighet mellan vårdpersonalens dokumentation och tonåringars hågkomst avseende nutrition, aktivitet och sexualitet under vårdtiden. 

Metod: nationell enkätstudie

 

Pågående forskningsprojekt:

"Factors contributing to mental health and quality of life among siblings and parents after the loss of a child to cancer - a norwegian study"

Forskare i projektet: Omid Rasouli, PhD; Hilde Kristin Vegsund, MSc; Alexandra Eilegård Wallin, RN, PhD; Odin Hjemdal, PhD; Trude Reinfjell, PhD; Unni Karin Moksnes, PhD; Bendik Lund, MD, PhD; Mary-Elizabeth B. Eilertsen, PhD. Department of Public Health and Nursing, Norwegian University Science and Technology, Trondheim, Norway.

Syfte: att undersöka påverkbara och unvikbara vård- och familjerelaterade faktorer i omvårdnaden av det svårt cancersjuka barnet som kan inverka på syskonens hälsa på lång sikt. 

Metod: Nationell enkätstudie.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Eilegård Wallin, A. , Udo, C. , Kreicbergs, U. & Lövgren, M. (2020). Cancer-bereaved siblings’ advice to peers: A nationwide follow-up survey. Death Studies, 44 (9), 561-568.
Vegsund, H. K. , Reinfjell, T. , Moksnes, U. K. , Eilegård Wallin, A. , Hjemdal, O. & Bradley Eilertsen, M. (2019). Resilience as a predictive factor towards a healthy adjustment to grief after the loss of a child to cancer. PLoS ONE, 14 (3).
Lövgren, M. , Sveen, J. , Steineck, G. , Eilegård Wallin, A. , Eilertsen, M. B. & Kreicbergs, U. (2019). Spirituality and religious coping are related to cancer-bereaved siblings' long-term grief. Palliative & Supportive Care, 17 (2), 138-142.
Bradley Eilertsen, M. , Lövgren, M. , Eilegård Wallin, A. & Kreicbergs, U. (2018). Cancer-bereaved siblings' positive and negative memories and experiences of illness and death: A nationwide follow-up. Palliative & Supportive Care, 16 (4), 406-413.
Lövgren, M. , Sveen, J. , Nyberg, T. , Eilegård Wallin, A. , Prigerson, H. G. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2018). Care at End of Life Influences Grief: A Nationwide Long-Term Follow-Up among Young Adults Who Lost a Brother or Sister to Childhood Cancer. Journal of Palliative Medicine, 21 (2), 156-162.
Lövgren, M. , Bylund-Grenklo, T. , Jalmsell, L. , Eilegård Wallin, A. & Kreicbergs, U. (2016). Bereaved Siblings' Advice to Health Care Professionals Working With Children With Cancer and Their Families. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 33 (4), 297-305.
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2016). Insufficient communication and anxiety in cancer-bereaved siblings: A nationwide long-term follow-up. Palliative & Supportive Care, 14 (5), 488-494.
Lövgren, M. , Jalmsell, L. , Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2016). Siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death: a nationwide follow-up 2-9 years later. Psycho-Oncology, 25 (4), 435-440.
Lövgren, M. , Jalmsell, L. , Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2016). Siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death: a nationwide follow-up 2-9 years later. Psychooncology, 25 (4), 435-440.
Eilegård Wallin, A. (2015). Delaktiga i vården: då mår syskon bättre. Barn&Cancer (5), 14-15.
Sveen, J. , Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2014). They still grieve: a nationwide follow‐up of young adults 2–9 years after losing a sibling to cancer. Psycho-Oncology, 23 (6), 658-664.
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2013). Bereaved siblings' perception of participating in research: a nationwide study. Psycho-Oncology, 22 (2), 411-416.
Bradley Eilertsen, M. , Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2013). Impact of social support on bereaved siblings' anxiety: a nationwide follow-up. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 30 (6), 301-310.
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2013). Psychological health in siblings who lost a brother or sister to cancer 2 to 9 years earlier. Psycho-Oncology, 22 (3), 683-691.
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Barn som mist sitt syskon känner sig omogna. Dagens medicin : nyhetstidningen för hela sjukvården (23).
Eilegård Wallin, A. (2012). Har synat osynliga barn. Vestmanlands läns tidning.
Eilegård Wallin, A. (2012). Syskon till svårt sjuka barn behöver uppmärksammas. Vårdfokus : tidning för Vårdförbundet.
Eilegård Wallin, A. & Kreicbergs, U. (2010). Risk of parental dissolution of partnership following the loss of a child to cancer: A population-based long-term follow-up. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 164 (1), 100-101.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Eilegård Wallin, A. (2012). The loss of a child to cancer: focusing on siblings. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Karolinska Institutet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Eilegård Wallin, A. (2011). Det finns stora möjligheter att hjälpa syskon som förlorat en bror eller syster. I: Anna-Lena Hernvall, Hopp, mod och framsteg: Barncancerfondens första 30 år. Stockholm: Barncancerfonden.

Konferensbidrag

Lövgren, M. , Jalmsell, L. , Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2014). Siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death: a nationwide follow-up 2-9 years later. Konferensbidrag vid 2nd Congress on Paediatric Palliative Care: a Global Gathering, Rome Italy November 19-21, 2014.
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Betydelsen av kommunikation före och efter förlusten av en bror eller syster i cancer: En nationell långtidsuppföljning. Konferensbidrag vid Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses (NOBOS), Uppsala, Sweden, May 19-22, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Betydelsen av kommunikation före och efter förlusten av en bror eller syster i cancer: En nationell långtidsuppföljning. Konferensbidrag vid Forskningens dag, Stockholm, Sweden, April 25, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Betydelsen av kommunikation före och efter förlusten av en bror eller syster i cancer: En nationell långtidsuppföljning. I: Palliativ vård för alla 2:a nationella konferensen i palliativ vård 13-14 mars 2012. Konferensbidrag vid 2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård, Stockholm, Sweden, March 13-14, 2012. (ss. 39-39).
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Förlustdrabbade syskons upplevelse av deltagande i en forskningsstudie om deras erfarenheter av att ha mist en bror eller syster i cancer. Konferensbidrag vid 2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård, Stockholm, Sweden, March 13-14, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Förlustdrabbade syskons upplevelse av deltagande i en forskningsstudie om deras erfarenheter av att ha mist en bror eller syster i cancer. Konferensbidrag vid Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses (NOBOS), Uppsala, Sweden, May 20-22, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Förlustdrabbade syskons upplevelse av deltagande i en forskningsstudie om deras erfarenheter av att ha mist en bror eller syster i cancer. Konferensbidrag vid Forskningens dag, Sophiahemmet Högskola, Stockholm, Sweden, April 25, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). The impact of communication prior to and following the loss of a brother or sister to cancer: A nationwide long-term follow-up. Konferensbidrag vid Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses (NOBOS), Uppsala, Sweden, May 20-22, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). The impact of communication prior to and following the loss of a brother or sister to cancer: A nationwide long-term follow-up. Konferensbidrag vid The 6th Biennial Cancer Survivorship Research Conference, Arlington, Virginia, USA, June 14-16, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Kreicbergs, U. , Steineck, G. , Friedrichdorf, S. , Osenga, K. , Nugent, A. , Dussel, V. & Wolfe, J. (2010). Sibling perceptions about participation in research regarding the loss of a brother or sister to cancer. Konferensbidrag vid 42nd Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP), Boston, USA, October 21-24, 2010..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2009). From interviews to a nation-wide study on siblings having lost a brother or sister to cancer. Konferensbidrag vid The European Association for Palliative Care (EAPC) Congress, Vienna, Austria, May 7-10, 2009..
Kreicbergs, U. & Eilegård Wallin, A. (2009). From interviews to a nation-wide study on siblings having lost a brother or sister to cancer. Konferensbidrag vid The Annual Assembly of American Academy of Hospice and Palliative Medicine & Hospice and Palliative Nursing Association (AAHPM & HPNA), Austin, Texas, USA, March 25-28, 2009..
Eilegård Wallin, A. , Valdimarsdóttir, U. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2008). To Lose a Brother or Sister to Cancer. Konferensbidrag vid Association of Pediatric Hematology/Oncology Nursing (APHON) 32nd Annual Conference, Albuquerque, New Mexico, USA, September 25-27, 2008..
Eilegård Wallin, A. , Valdimarsdóttir, U. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2007). To Lose a Brother or Sister to Cancer. Konferensbidrag vid SIOP 2007, 39th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Mumbai, India, October 30 - November 3, 2007..