This page in English

Alexandra Eilegård Wallin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301065

Rum: P2245

Alexandra Eilegård Wallin

Om Alexandra Eilegård Wallin

Sjuksköterska. Lektor omvårdnad. Kursansvarig för kursen OM306G, Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi 15 hp, termin 2. Handledare för studenter i Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Kandidat, 15 hp, OM313G. Sjuksköterskeprogrammet termin 5. 

Min pedagogiska syn:

Min strävan i att utbilda är att skapa förutsättningar för lärande oavsett vem individen är och att hjälpa studenten att lyckas med sina studier. Ramsden (2003) belyser att kunskap erhålls utifrån individens egna förutsättningar, detta innebär att studenter har olika möjigheter att klara sina studier och att vi som pedagoger måste tillhandahålla olika verktyg för att klara uppsatta mål. Studenten är det centrala, utan hen har vi inget mål med vårt arbete och kan därmed inte bedriva utbildning. Målet med det pedagogiska lärandet bör vara att bedriva den bästa utbildningen som genererar bra sjuksköterskor som klarar de utmaningar som de ställs inför när de kommer ut i vården efter avslutade studier.

Disputerade år 2012 vid Karolinska institutet med avhandlingen "The loss of a child to cancer - focusing on siblings".

Min forskning omfattar Barnet/ tonåringen och familjen i cancervården.

Pågående forskningsprojekt: 

"Tonåringar som stamcellstransplanterats och deras väg till vuxenblivandet" 

Forskare i projektet: Alexandra Eilegård Wallin RN, PhD & Anncarin Svanberg RN, PhD. Akademiska sjukhuset, Sektionen för Hematologi, Hematologiavd 101 A, 75185 Uppsala. Institutionen för medicin och pharmaci. Uppsala Universitet

Syfte: att utforma och utveckla samt validera en frågeenkät för att fånga unga vuxnas hågkomst av upplevelser avseende nutrition, aktivitet och sexualitet efter att ha vårdats på barn- eller vuxenavdelning i samband med cytostatikabehandling och stamcellstransplantation (SCT) vid cancer i åldrarna 13 till 18 år. Vidare avses att undersöka samstämmighet mellan vårdpersonalens dokumentation och tonåringars hågkomst avseende nutrition, aktivitet och sexualitet under vårdtiden. 

Metod: nationell enkätstudie

 

Pågående forskningsprojekt:

"Factors contributing to mental health and quality of life among siblings and parents after the loss of a child to cancer - a norwegian study"

Forskare i projektet: Omid Rasouli, PhD; Hilde Kristin Vegsund, MSc; Alexandra Eilegård Wallin, RN, PhD; Odin Hjemdal, PhD; Trude Reinfjell, PhD; Unni Karin Moksnes, PhD; Bendik Lund, MD, PhD; Mary-Elizabeth B. Eilertsen, PhD. Department of Public Health and Nursing, Norwegian University Science and Technology, Trondheim, Norway.

Syfte: att undersöka påverkbara och unvikbara vård- och familjerelaterade faktorer i omvårdnaden av det svårt cancersjuka barnet som kan inverka på syskonens hälsa på lång sikt. 

Metod: Nationell enkätstudie.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Rasouli, O. , Vegsund, H. K. , Eilegård Wallin, A. , Hjemdal, O. , Reinfjell, T. , Moksnes, U. K. , Lund, B. & Eilertsen, M. B. (2021). Bereaved parents' quality of life: resilience and professional support. BMJ Supportive & Palliative Care.
Eilegård Wallin, A. , Udo, C. , Kreicbergs, U. & Lövgren, M. (2020). Cancer-bereaved siblings’ advice to peers: A nationwide follow-up survey. Death Studies, 44 (9), 561-568.
Vegsund, H. K. , Reinfjell, T. , Moksnes, U. K. , Eilegård Wallin, A. , Hjemdal, O. & Bradley Eilertsen, M. (2019). Resilience as a predictive factor towards a healthy adjustment to grief after the loss of a child to cancer. PLOS ONE, 14 (3).
Lövgren, M. , Sveen, J. , Steineck, G. , Eilegård Wallin, A. , Eilertsen, M. B. & Kreicbergs, U. (2019). Spirituality and religious coping are related to cancer-bereaved siblings' long-term grief. Palliative & Supportive Care, 17 (2), 138-142.
Bradley Eilertsen, M. , Lövgren, M. , Eilegård Wallin, A. & Kreicbergs, U. (2018). Cancer-bereaved siblings' positive and negative memories and experiences of illness and death: A nationwide follow-up. Palliative & Supportive Care, 16 (4), 406-413.
Lövgren, M. , Sveen, J. , Nyberg, T. , Eilegård Wallin, A. , Prigerson, H. G. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2018). Care at End of Life Influences Grief: A Nationwide Long-Term Follow-Up among Young Adults Who Lost a Brother or Sister to Childhood Cancer. Journal of Palliative Medicine, 21 (2), 156-162.
Lövgren, M. , Bylund-Grenklo, T. , Jalmsell, L. , Eilegård Wallin, A. & Kreicbergs, U. (2016). Bereaved Siblings' Advice to Health Care Professionals Working With Children With Cancer and Their Families. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 33 (4), 297-305.
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2016). Insufficient communication and anxiety in cancer-bereaved siblings: A nationwide long-term follow-up. Palliative & Supportive Care, 14 (5), 488-494.
Lövgren, M. , Jalmsell, L. , Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2016). Siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death: a nationwide follow-up 2-9 years later. Psycho-Oncology, 25 (4), 435-440.
Eilegård Wallin, A. (2015). Delaktiga i vården: då mår syskon bättre. Barn&Cancer (5), 14-15.
Sveen, J. , Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2014). They still grieve: a nationwide follow‐up of young adults 2–9 years after losing a sibling to cancer. Psycho-Oncology, 23 (6), 658-664.
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2013). Bereaved siblings' perception of participating in research: a nationwide study. Psycho-Oncology, 22 (2), 411-416.
Bradley Eilertsen, M. , Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2013). Impact of social support on bereaved siblings' anxiety: a nationwide follow-up. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 30 (6), 301-310.
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2013). Psychological health in siblings who lost a brother or sister to cancer 2 to 9 years earlier. Psycho-Oncology, 22 (3), 683-691.
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Barn som mist sitt syskon känner sig omogna. Dagens medicin : nyhetstidningen för hela sjukvården (23).
Eilegård Wallin, A. (2012). Har synat osynliga barn. Vestmanlands läns tidning.
Eilegård Wallin, A. (2012). Syskon till svårt sjuka barn behöver uppmärksammas. Vårdfokus : tidning för Vårdförbundet.
Eilegård Wallin, A. & Kreicbergs, U. (2010). Risk of parental dissolution of partnership following the loss of a child to cancer: A population-based long-term follow-up. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 164 (1), 100-101.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Eilegård Wallin, A. (2012). The loss of a child to cancer: focusing on siblings. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Karolinska Institutet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Eilegård Wallin, A. (2011). Det finns stora möjligheter att hjälpa syskon som förlorat en bror eller syster. I: Anna-Lena Hernvall, Hopp, mod och framsteg: Barncancerfondens första 30 år. Stockholm: Barncancerfonden.

Konferensbidrag

Lövgren, M. , Jalmsell, L. , Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2014). Siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death: a nationwide follow-up 2-9 years later. Konferensbidrag vid 2nd Congress on Paediatric Palliative Care: a Global Gathering, Rome, Italy, November 19-21, 2014.
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Betydelsen av kommunikation före och efter förlusten av en bror eller syster i cancer: En nationell långtidsuppföljning. Konferensbidrag vid Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses (NOBOS), Uppsala, Sweden, May 19-22, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Betydelsen av kommunikation före och efter förlusten av en bror eller syster i cancer: En nationell långtidsuppföljning. I: Palliativ vård för alla 2:a nationella konferensen i palliativ vård 13-14 mars 2012. Konferensbidrag vid 2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård, Stockholm, Sweden, March 13-14, 2012. (ss. 39-39).
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Betydelsen av kommunikation före och efter förlusten av en bror eller syster i cancer: En nationell långtidsuppföljning. Konferensbidrag vid Forskningens dag, Stockholm, Sweden, April 25, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Förlustdrabbade syskons upplevelse av deltagande i en forskningsstudie om deras erfarenheter av att ha mist en bror eller syster i cancer. Konferensbidrag vid Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses (NOBOS), Uppsala, Sweden, May 20-22, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Förlustdrabbade syskons upplevelse av deltagande i en forskningsstudie om deras erfarenheter av att ha mist en bror eller syster i cancer. Konferensbidrag vid Forskningens dag, Sophiahemmet Högskola, Stockholm, Sweden, April 25, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). Förlustdrabbade syskons upplevelse av deltagande i en forskningsstudie om deras erfarenheter av att ha mist en bror eller syster i cancer. Konferensbidrag vid 2:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård, Stockholm, Sweden, March 13-14, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). The impact of communication prior to and following the loss of a brother or sister to cancer: A nationwide long-term follow-up. Konferensbidrag vid The 6th Biennial Cancer Survivorship Research Conference, Arlington, Virginia, USA, June 14-16, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. , Nyberg, T. & Kreicbergs, U. (2012). The impact of communication prior to and following the loss of a brother or sister to cancer: A nationwide long-term follow-up. Konferensbidrag vid Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses (NOBOS), Uppsala, Sweden, May 20-22, 2012..
Eilegård Wallin, A. , Kreicbergs, U. , Steineck, G. , Friedrichdorf, S. , Osenga, K. , Nugent, A. , Dussel, V. & Wolfe, J. (2010). Sibling perceptions about participation in research regarding the loss of a brother or sister to cancer. Konferensbidrag vid 42nd Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP), Boston, USA, October 21-24, 2010..
Kreicbergs, U. & Eilegård Wallin, A. (2009). From interviews to a nation-wide study on siblings having lost a brother or sister to cancer. Konferensbidrag vid The Annual Assembly of American Academy of Hospice and Palliative Medicine & Hospice and Palliative Nursing Association (AAHPM & HPNA), Austin, Texas, USA, March 25-28, 2009..
Eilegård Wallin, A. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2009). From interviews to a nation-wide study on siblings having lost a brother or sister to cancer. Konferensbidrag vid The European Association for Palliative Care (EAPC) Congress, Vienna, Austria, May 7-10, 2009..
Eilegård Wallin, A. , Valdimarsdóttir, U. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2008). To Lose a Brother or Sister to Cancer. Konferensbidrag vid Association of Pediatric Hematology/Oncology Nursing (APHON) 32nd Annual Conference, Albuquerque, New Mexico, USA, September 25-27, 2008..
Eilegård Wallin, A. , Valdimarsdóttir, U. , Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2007). To Lose a Brother or Sister to Cancer. Konferensbidrag vid SIOP 2007, 39th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Mumbai, India, October 30 - November 3, 2007..