This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling och klinisk validering av en riskprognosmodell för inkontinensassocierad dermatit (IAD) i en sjukhusvuxen patientpopulation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Dimitri Beeckman

Forskningsämne

Urininkontinens är läckage av urin, och fekal inkontinens är oförmågan att kontrollera tarmrörelser, vilket leder till läckage av avföring. I Sverige lider mellan 30 och 85 procent av den äldre befolkningen av inkontinens. Frisk hud är ett skydd mot skador och bakterietillväxt orsakat av inkontinens. Men när huden kommer i kontakt med urin eller avföring under lång tid blir den mjuk och skrynklig och efter en tid mer mottaglig för skador och infektioner. När huden åldras blir den också tunnare och mer känslig. Hudskador varierar från mild rodnad till sår, en del med infektioner som är svåra att behandla, så kallad inkontinensassocierad dermatit (IAD). Upp till 25 procent av patienterna med inkontinens på svenska sjukhus utvecklar detta genanta och smärtsamma tillstånd. Patienter upplever smärta, sveda och klåda vilket påverkar livskvaliteten. Målet med detta projekt är att utveckla och utvärdera ett verktyg för att hjälpa läkare och sjuksköterskor att identifiera patienter på sjukhus med ökad risk för att utveckla IAD. Kunskap om riskfaktorer är avgörande för att kunna förebygga och välja rätt behandlingsmetoder. Detta projekt finansieras av Vetenskapsrådet.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)