This page in English

Forskningsprojekt

Tonåringar som stamcellstransplanterats och deras väg till vuxenblivandet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Alexandra Eilegård Wallin

Forskningsämne

Utvecklingen från tonåring till vuxen kan hindras på grund av sjukdom och behandling. Stamcellstransplantation (SCT) behandlar vissa cancerformer så som leukemi, lymfom och myelom. Tonåringar som genomgår SCT behöver vård som uppmärksammar och stödjer normal utveckling fram till vuxen ålder vilket kräver kunskap bland sjukvårdspersonal, vårdnadshavare och samhället. Syftet med studien är att söka svar på unga vuxnas, 18-25 år, hågkomst av erfarenheten av faktorerna nutrition, aktivitet och sexualitet i samband med att ha drabbats av cancer och stamcellstransplanterats i åldern 13-18 år samt att undersöka samstämmigheten mellan vårdpersonalens dokumentation och tonåringarnas hågkomst i relation till nämnda faktorer under vårdtiden.

Samarbetspartners

  • Anncarin Svanberg, Region Uppsala, Akademiska sjukhuset