This page in English

Forskningsprojekt

NanoSafety1

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Andi Alijagic

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Nano Safety Project logotype

Huvudsyftet med Nanosafety är utvecklingen av en tvärvetenskaplig forskningsplattform för att studera eventuella hälsorisker vid exponering av kemikalier och partiklar vid arbete i tillsatsindustrin (3D-printning). Mer exakt är projektet uppdelat i en del som kartlägger och spårar exponering samt karakteriserar nanomaterial, en del som bedömer toxicitet och biologiska effekter av nanomaterial in vitro, och en del som kommer att utvärdera långsiktiga exponeringsrisker hos arbetarna.

Den 26 oktober presenterades NanoSafety-projektet på Höstmingel 2022 med temat miljö och hållbarhet. Det var ett utmärkt tillfälle att dela NanoSafetys rön och framtidsperspektiv med ett antal forskare, företag, finansiärer och politiker. För mer information besök följande länk https://www.oru.se/nyheter/hostmingel/

 

 

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen

Samarbetspartners