This page in English

Forskargrupp

Primärprevention, fysisk aktivitet och matvanor

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Fawzi Kadi

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Den övergripande frågan är hur människans livsstil med fokus på fysisk aktivitet och matvanor påverkar hälsoutveckling genom livet. 

Primärprevention handlar om att förebygga sjukdom innan den uppstår i motsats till insatser som syftar till att behandla manifesta sjukdomstillstånd. Forskarna undersöker till exempel vad som påverkar människors mat- och motionsvanor utifrån flera perspektiv – fysiologiska, psykologiska, och sociala. De studerar särskilt hur mat- och motionsvanor påverkar riskfaktorer för utveckling av sjukdomar som diabetes med hänsyn till kön, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet.

Forskargruppen arbetar med modeller för att främja hälsosamma mat- och motionsvanor med hjälp av digitala hjälpmedel. Forskningen är tvärvetenskaplig och involverar forskare inom kost- och fysisk aktivitetsepidemiologi, fysiologi, molekylärbiologi, psykologi och hälsoekonomi.

Forskningsprojekt sker ofta i samverkan med aktörer på regional och kommunal nivå såsom primärvården och bedrivs i samarbete med nationella samt internationella forskargrupper.

Finansiärer

  • Familjen Kamprads stiftelse
  • Formas