This page in English

Forskargrupp

Fysisk aktivitet, matvanor och hälsopromotion

Om gruppen

Forskargruppen arbetar med projekt där den övergripande frågan är hur människans livsstil med fokus på fysisk aktivitet och matvanor påverkar hälsoutveckling genom livet. Forskningen är tvärvetenskaplig och omfattar kompetenser inom kost- och fysisk aktivitetsepidemiologi, fysiologi, molekylärbiologi, psykologi och hälsoekonomi. Forskningsprojekt sker ofta i samverkan med aktörer på regional och kommunal nivå och bedrivs i samarbete med nationella samt internationella forskargrupper.

Finansiärer

  • Familjen Kamprads stiftelse
  • Formas
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Vinnova