This page in English

Forskargrupp

Sjukdomsprevention, fysisk aktivitet och matvanor

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Fawzi Kadi

Forskningsämne

Forskargruppen har omfattande kunskaper och erfarenheter av att studera hur människans livsstil med fokus på fysisk aktivitet och matvanor påverkar hälsan genom livet. 

Vår forskargrupp arbetar med primär och sekundär prevention med syfte att påverka riskfaktorer och förebygga utveckling av välfärdssjukdomar. Forskarna undersöker till exempel vad som påverkar människors mat- och motionsvanor utifrån flera perspektiv – fysiologiska, psykologiska, och sociala. De studerar särskilt hur mat- och motionsvanor påverkar riskfaktorer för utveckling av sjukdomar som diabetes med hänsyn till kön, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet.

Forskargruppen arbetar med modeller för att främja hälsosamma mat- och motionsvanor med hjälp av digitala hjälpmedel. Forskningen är tvärvetenskaplig och involverar forskare inom kost- och fysisk aktivitetsepidemiologi, fysiologi, molekylärbiologi, psykologi och hälsoekonomi.

Forskningsprojekt sker i nära samverkan med primärvården men involverar även andra samhällsaktörer inom region och kommun och bedrivs i samarbete med nationella samt internationella forskargrupper.

Finansiärer

  • Familjen Kamprads stiftelse
  • Formas