This page in English

Forskningsprojekt

Metoder för att lösa ekvationer med andra ordningens dämpade dynamiska system

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mårten Gulliksson

Forskningsämne

Genom att lösa ett dämpat dynamiskt system kan man i många fall finna lösningar till olika typer av ekvationer. I detta projekt vidareutvecklar vi en sådan metod vilken vi kallar Dynamical Functional Particle Method, DFPM. Ekvationer vi löser med DFPM är mer specifikt linjära ekvationssystem, linjära egenvärdesproblem och ickelinjära stationära Schrödingerekvationer.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet