This page in English

Forskningsprojekt

Stokastiska simuleringar av partiella differentialekvationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Magnus Ögren

Forskningsämne

Två till synes olika områden av vetenskap och teknik undersöks i projektet. Det första handlar om klassiska fysikaliska egenskaper för porösa material från tre-dimensionella digitala bilder som kan komma från olika CT-bilder i flera applikationer. Det andra områden rör kvantfysikaliska egenskaper för fångade ultrakalla fermioniska och bosoniska atomer och molekyler.

Men gemensamt för båda områdena är att vi utvecklar och använder stokastiska ordinära differential ekvationer (SDE), populärt kallat slumpvandringar, in de praktiska implementationerna. De stokastiska ekvationerna kommer från klassiska PDE modeller via så kallade Feyman-Kac formler eller Fokker-Planck ekvationer och från en alternativ representation av Schrödingerekvationen i andrakvantisering.

Finansiärer

  • Carl Tryggers Stiftelse
  • Innovationsfonden, Danmark
  • Örebro universitet