This page in English

Anna Hellertz

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303989

Rum: L2172

Anna Hellertz
Forskningsämne

Om Anna Hellertz

Uppdrag

Sedan mitten av oktober 2023 är Anna Hellertz tillförordnad enhetschef i kriminologi. Anna har dessutom sedan våren 2023 ett uppdrag som ledamot i Kommittén för utbildning på grund- och avancerad nivå inom fakulteten för Humaniora och socialvetenskap (HS).

Anna har tidigare, mellan maj 2016 och juni 2023, varit enhetschef i kriminologi och dessförinnan programansvarig (vt15-vt16) för det då nystartade kriminologiprogrammet. Mellan ht14 och vt15 var Anna vice ordförande och sekreterare för utbildningskollegiet i kriminologi. 

Anna är universitetsadjunkt och har en kandidatexamen i kriminologi, en magisterexamen i psykologi med inriktning mot kriminologi samt en magisterexamen i engelska.

Undervisning

Anna undervisar framförallt på Termin 2, Termin 3 och Termin 5 inom Kriminologiprogrammet. Och då främst om samverkan i brottsförebyggande och integrativ teori och forskning om orsaker till brott. Anna är kursansvarig för kursen Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället (T2), Kriminologi II (T3) och praktikkursen Praktik för kriminologer (T5). 

Forskningsprojekt

Avslutade projekt