This page in English

Anna Hellertz

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303989

Rum: L2244

Anna Hellertz
Forskningsämne

Om Anna Hellertz

Uppdrag

Anna Meehan är sedan 2016 enhetschef i kriminologi. 

Anna har en kandidatexamen i kriminologi, en magisterexamen i psykologi med inriktning mot kriminologi samt en magisterexamen i engelska.

Undervisning

Anna undervisar framförallt på Termin 2, Termin 3 och Termin 5 inom Kriminologiprogrammet. Och då främst om samverkan i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete, vad trygghet är, hur trygghet kan förstås och hur vi kan främja trygghet samt integrativ teori och forskning om orsaker till brott. Anna är kursansvarig för kursen Brottsprevention och trygghetsfrämjande strategier i samhället (T2) och praktikkursen Praktik för kriminologer (T5). 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt