This page in English

Forskningsprojekt

Att mäta trygghet lokalt

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Forskningsmiljön CAPS, Center for Criminological and Psychosocial Research, i kriminologiämnet vid Örebro universitet har i samarbete med, och på uppdrag av, Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram ett metodstöd för att kommuner ska kunna genomföra lokala trygghetsmätningar.

Det övergripande syftet med metodstödet är att inspirera till och konkret hjälpa både stora, medelstora och små kommuner med att genomföra tillförlitliga trygghetsmätningar lokalt. Metodstödet syftar till att erbjuda vägledning till kommuner i hur de kan planera och genomföra lokala trygghetsmätningar.

Många kommunala aktörer har som uppgift att arbeta för att öka kommuninvånarnas trygghet. För att kunna arbeta effektivt med målet att öka tryggheten inom kommuner behöver trygghet och rädsla för brott mätas på ett sådant sätt så att resultaten är tillförlitliga och trovärdiga. Att samla in tillförlitlig kunskap om nivå av trygghet är en förutsättning för att kunna genomföra en korrekt analys av situationen och därmed kunna sätta in relevanta åtgärder för att nå målet med att öka tryggheten i kommunen.

Finansiärer

  • Länsstyrelsen Örebro län

Samarbetspartners