This page in English

Annika Danielsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 301292

Rum: M3211

Annika Danielsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Annika Danielsson

Arbetsområde

Enhetschef Musikvetenskap och musikpedagogik.

Undervisar och handleder i musikpedagogik och vetenskapligt skrivande.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Danielsson, A. (2008). Synen på musik i Lpo94 och dess föregångare. Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, 10, 215-228.

Doktorsavhandlingar

Danielsson, A. (2012). Musik oss emellan: identitetsdimensioner i ungdomars musikaliska deltagande. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Danielsson, A. & Westvall, M. (2013). Democracy, equality and participation - issues for the context of music education. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF).
Danielsson, A. (2013). Music between us: Orders of identity in adolescents' musicking. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF).
Danielsson, A. (2011). Secondary school students' views on musical competence inside, and outside, school. Konferensbidrag vid The 7th International Conference for Research in Music Education. Graduate School of Education, University of Exeter in association with the National Association of Music Educators. 12–16 April 2011.
Danielsson, A. (2007). Experience, inclusion and exclusion: an attempt to grasp adolescents' musicking. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education, Sibelius Academy, Helsinki, Finland, 1-3 February 2007.