Forskningsprojekt

Ungdomars musikaliska deltagande i och utanför skolan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Annika Danielsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avsikten med projektet är att utforska förhållandet mellan skolans musikundervisning och ungdomars musikanvändning utanför skolan. Här är frågor om musikalisk förmåga (och oförmåga) centrala. Studien är förankrad i den internationella forskningen, och ambitionen är att bidra till en pågående musikpedagogisk debatt som handlar om formella respektive informella undervisningsformer i musikundervisningen.

I projektet problematiseras synen på ungdomsmusik som liktydig med subkulturella grupperingar, vilka främst tar sig visuella och stilmässiga uttryck. Utgångspunkten tas i sociologiska teorier som omfattar såväl sociala som psykologiska aspekter av individen (Giddens, 1997; Jenkins, 2008), och härigenom anknyter studien till avhandlingen Musik oss emellan. Identitetsdimensioner i ungdomars musikaliska deltagande.