This page in English

Annika Göran-Rodell

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302028

Rum: K1113

Annika Göran-Rodell
Forskningsämne

Om Annika Göran-Rodell

Annika Göran Rodell - akademisk entreprenör är adjunkt i Måltidskunskap och värdskap.

Annikas tvärvetenskapliga bakgrund med studier inom måltidskunskap och värdskap, Expressive Arts, pedagogik samt hållbart ledarskap bidrar till ett brett forskningsintresse med flera inriktningar, ofta med estetiken som ingång. Annika ingår i den utbildningsgrupp på ORU plattformen för en Hållbar framtid (PSF) som tillsammans med högskolepedagogiskt centrum utvecklar nya utbildningar.

Annikas intresse i forskningssammanhang kan sägas befinna sig i skärningspunkten mellan hållbarhet, estetik, ledarskap och pedagogik. Annika blev utsedd till Excellent lärare vid Örebro universitet 2012 och fick studenternas pedagogiska pris 2020.

Undervisning och samverkan
Annika vill gärna arbeta med komplexa frågor och i kursen Utveckling av måltidsupplevelser 15 HP för årskurs 3 utmanas Måltidsgöraren som gastronomisk förändringsagent.

I nära samarbete med kock Paul Svensson tillika hedersdoktor vid ORU har Annika, i en iterativ process över flera år, utvecklat en ny utbildningsmetod utformad som en designprocess. Den första kursprototypen hade namnet: Vad smakar Grythyttan 2030? Hur smakar en plats och hur kan studenterna förstå hela livsmedelskedjan och sin plats i den? Kursen är under fortsatt utveckling där temat för HT -22 var Hur kan ett självförsörjande Hällefors smaka i framtiden?  HT -23 kommer kursen att handla om hur samspel smakar. Kursen kan  ses som ett aktionsforskningsprojekt varur nya forskningssamarbeten vuxit fram som genererat forskningsmedel från både SLU och Vinnova.

Annika är också ansvarig för grundkurs i estetisk metod i åk 1 samt undervisar i performativ presentation och hållbart ledarskap.

Andra uppdrag

2013-2015 arbetade Annika,vid sidan av sitt arbete vid RHS, som pedagogisk utvecklare vid PIL (Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande) och innehar idag ett pedagogiskt utvecklingsuppdrag på RHS.

2016 -2022  har Annika varit en av tre kursledare på Konstfacks internationella masterkurs Back to the land – reconnecting Urban and Rural Through Food Systems tillsammans med John Thackara och Cheryl Akner Koler där Annika haft ansvaret för den pedagogiska processen med fokus på socialt samskapande utifrån Teori U (Sharmer, 2007; Scharmer & Kaufer, 2013; Scharmer, 2018) och måltidsritualer.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag