This page in English

Annika Göran-Rodell

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302028

Rum: K1113

Annika Göran-Rodell

Forskningsämne

Om Annika Göran-Rodell

Annika arbetar som adjunkt i måltidskunskap och värdskap på Örebro universitet sedan 2008. Hennes tvärvetenskapliga bakgrund med studier inom måltidskunskap och värdskap, uttryckande konstterapi, pedagogik samt ledarskap bidrar till ett brett forskningsintresse med flera inriktningar, ofta med estetiken som ingång.

Annikas intresse i forskningssammanhang kan sägas befinna sig i skärningspunkten mellan estetik, värdskap och pedagogik. Annika är också utsedd till Särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet 2012.

 Aktuell forskning

 HAPTICA

Haptica är ett treårigt projekt i samarbete med Konstfack och Restaurang- och hotellhögskolan, finansierat av Vetenskapsrådet. Syftet med projektet är att inom Sensorium lab betona haptiska aspekter av rörelse, beröring, smak och doft i relation till en kreativ gestaltningsprocess.

Annikas del i projektet kommer att handla dels om att utveckla pedagogiska metoder för att för att fördjupa den professionella måltidshantverkarens sensoriska känslighet, och dels om metoder att fördjupa en inre kapacitet genom att skärpa den viljestyrda uppmärksamheten och därigenom bättre förstå varifrån i oss själva vi handlar i ett värdskapsmöte.

 

Tidigare forskning

Reflektion i profession. Bankett som tröskelerfarenenhet en case study.

Under 2015-16 har Annika undersökt begreppet trökselkoncept kopplat till studenternas deltagande i Örebro årshötidsbankett.  I en professionsinriktad utbildning uppstår naturligt frågor som: När börjar en student tänka som en professionell i yrket? Vilka trösklar behöver passeras innan detta sker.Inom forskningsfältet högre utbildning har man under de senaste åren intresserat sig för det som kallas tröskelbegrepp – de trösklar av kunskap som behöver passeras för att kunna gå från att vara novis till att bli mästare.

Ledarskap och värdskap som berör - ett konkurrensmedel

Annika var 2010 projektledare för projektet  "Ledarskap och värdskap som berör - ett konkurrensmedel?", ett etableringsprojekt beviljat med medel från KK-stiftelsen. I projektet arbetade Annika tillsammans med dåvarande Prefekt Tobias Nygren vid Restaurang- och hotellhögskolan med att få till stånd ett större projekt kring värdskap inom besöksnäringen.

 

Undervisning

Annika anställdes 2008 för att arbeta med måltidens estetiska dimensioner och i
sitt arbete har hon under åren bland annat fokuserat på det hon kallar bemötandets estetik. Den kan sägas ligga inom ramen för den nya form av estetik som kallas relationell estetik och som handlar om att skapa former för mänskligt utbyte: iscensättning av möten och rum där själva formen är viktig för kunskapsinhämtning. Annika menar att estetiska arbetsmetoder och en reflekterande praktik intresserar sig särskilt för vad som sker då vi medvetandegör vår kropp som en sinnlig, emotionell och kognitiv aktör i mötet. Om det som sker då vi är närvarande och autentiska i det aktuella mötet med oss själva och den andre. Hur vi möjliggör relation.

Annika har ansvaret för RHS grundkurs i estetisk gestaltning samt undervisar i muntlig kommunikation, värdskap och ledarskap.

 

Samarbeten och uppdrag

Under 2013-15 arbetade Annika ,vid sidan av sitt arbete vid RHS, som pedagogisk utvecklare vid PIL (Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande) och innehar idag ett pedagogiskt utvecklingsuppdrag på RHS gällande generella kompetenser.

Annika är Alumnansvarig på RHS och sitter i nätverket för Jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet.

 

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Ternebrandt, G. & Göran-Rodell, A. (2013). Konst- och designbiblioteket i Grythyttan. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, GUIDE till Årets Svenska Måltidslitteratur 2013 (ss. 38-39). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.

Konferensbidrag

Göran-Rodell, A. & Nygren, T. (2011). Touched by hospitality: a modified application of Theory U. Konferensbidrag vid The Third Uppsala University Body/Embodiment Symposium, Bodies Knowing Bodies: Interrogating Embodied Knowledges, 17-18 nov 2011.