This page in English

Forskningsprojekt

HAPTICA

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet HAPTICA handlar om haptik, design och kulinariska upplevelser och syftar dels till att öka kunskapen inom ämnena smak och lukt med hjälp av haptiska upplevelser, dels till att få igång en debatt kring konstnärlig forskning om haptikens roll i måltidens estetiska gestaltning.

Haptik kommer från grekiskans haptomai som betyder vidröra. Ordet är också synonymt med ett aktivt känselsinne och sinnesupplevelser som att beröra, greppa och undersöka saker samt känna händelser i vår omgivning. Haptiska upplevelser är nödvändiga i vår vardag och kompletterar alla andra sinnen för att till fullo uppfatta situationen.

Många olika akademiska discipliner och professioner arbetar redan inom det haptiska fältet, och HAPTICA ska utveckla kunskapen genom konstnärlig forskning. Projektet kommer exempelvis att rymma undersökningar om hur estetiska metoder och begrepp från design kan tillämpas inom kreativ matlagning och dukning samt hur en skulptörs haptiska erfarenhet med handen översätts till en sommeliers "inre haptiska grepp" om lukt och smak.

Haptik påverkar oss dygnets alla timmar och är därför betydelsefullt att lära mer om. Det rör sig om att känna golvet under fötterna, fingrarnas tryck mot tangenterna och handens grepp runt korkskruven. Forskningsprojektets relevans för det konstnärliga området handlar om hur designers, skulptörer och kulinariska konstnärer använder kroppens förmåga att känna av och känna efter – haptik är det centrala forskningsverktyget.

Forskningsprojektet HAPTICA sker i samarbete mellan Konstfack genom Cheryl Akner-Koler, professor i industridesign och Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet genom Mischa Billing, lektor, Åsa Öström, professor, Annika Göran-Rodell, adjunkt, Tobias Nygren, lektor och Lars Eriksson, doktorand samtliga inom ämnet Måltidskunskap och värdskap.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners