Forskningsprojekt

Lokal mat - för bättre klimat

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2023

Kontaktperson

Lars Eriksson

Forskningsämne

Lokal mat – för bättre klimat är en projektgrupp som ska bygga forskarnätverk och arrangera konferens kring hur makten kring maten kan bidra till en mer hållbar och klimatanpassad lokal utveckling på landsbygden.

Att äta är ett av våra mest grundläggande behov, och försörjning av mat är avgörande för att samhällen ska fungera. Maten spelar en viktig roll inom besöksnäringen genom att lokalt producerad mat och lokala mattraditioner kan fungera som platsmarknadsföring. Livsmedelsförsörjning är också en direkt avgörande fråga inom både resiliens och krishantering, då kristider lätt kan leda till avbräck i de transportkedjor som dagens matproduktion och livsmedelsförsörjning är beroende av. Vår mat har också stor påverkan på klimatet, kanske så mycket som en tredjedel av hushållens klimatpåverkan anses komma från maten. Inom de regionala livsmedelsstrategierna görs ofta en koppling mellan just lokala gröna näringar inom platsmarknadsföring, livsmedelsförsörjning och beredskap, och klimatomställning.

Från ett forskningsperspektiv är dock matens roll i lokal politik och näringslivs- och platsutveckling tämligen outforskad.

Projektet Lokal mat – för bättre klimat skall utforska frågor kring:

 • Resiliens och beredskap
 • Miljö och klimat
 • Värdskap och lokala resurser
 • Gröna näringar
 • Tillväxt och besöksnäring 

Projektet Lokal mat – för bättre klimat kommer att forma ett nätverk och arrangera en konferens i en ny forskarkonstellation i samverkan med kommuner, näringsidkare och andra intressenter kring lokal mat för bättre klimat. En grund läggs för mer långsiktiga samarbeten som stärker de ingående miljöerna med en kärna kring Campus Grythyttan.

Medverkande lärosäten och forskare:

 • Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, lektor Petra Svensson och docent Sara Svensson
 • Linköpings universitet, avdelningen för Statsvetenskap, professor Elin Wihlborg och fil.dr. Albin Algotson
 • Umeå universitet, Institutionen för Statsvetenskap fil.dr. Louise Skoog
 • Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, lektor Ute Walter, fil.dr. Lars Eriksson och adjunkt Annika Göran Rodell

Beviljade medel kommer från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har fått regeringens uppdrag i att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning om landsbygder och regional utveckling i Sverige.

Samarbetspartners

 • Albin Algotson, Linköpings universitet, Avdelningen för Statsvetenskap
 • Elin Wihlborg , Linköpings universitet, Avdelningen för Statsvetenskap
 • Louise Skoog , Umeå universitet, Institutionen för Statsvetenskap
 • Petra Svensson, Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle
 • Sara Svensson, Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle