This page in English

Annika Norell

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302265

Rum: L2630

Annika Norell
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Annika Norell

Sömnforskaren Annika Norell är docent och legitimerad psykolog och arbetar som lektor i psykologi. Främst har hennes forskning fokuserat på barns och ungas sömnvanor, nya ickefarmakologiska behandlingsmetoder för sömnstörningen insomni, samt hur ohjälpsamma tankestilar kan bidra till psykisk ohälsa. Annika disputerade 2014 och blev docent 2021, efter forsknings- och läraranställningar vid Karlstads universitet och Högskolan Kristianstad.

Annika sitter med i redaktionen för Sömn & Hälsa, som är en gratis populärvetenskaplig tidskrift om sömn som riktar sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med människor med sömnproblem.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)