This page in English

Forskningsprojekt

Paradoxal intention vid sömnlöshet: En randomiserad, kontrollerad studie med fokus på förändringsmekanismer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2023

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Paradoxal intention (PI) innebär i korthet att man ber människor att göra en sak och hoppas att det får motsatt effekt. Denna behandlingsstudie avser att testa om paradoxal intention för insomni kan förbättra sömnen, genom att instruera människor att ligga vakna i sängen istället för att försöka sova. Metoden är inte ny men föll i glömska när kognitiv beteendeterapi för insomni började lanseras. En grundlig genomgång av forskning på PI som insomnibehanding visade att metoden verkade mer effektfull än man tidigare trott men att det finns kunskapsluckor kring vem behandlingen funkar för och vad som orsakar förbättringar. Detta avser vi att besvara i denna studie.

Forskare