This page in English

Forskningsprojekt

Främja tonårssömn - kort- och långsiktiga effekter på psykisk hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Serena Bauducco

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Allt fler tonåringar sover för lite. På kort sikt påverkas den psykiska hälsan och skolprestationerna. På längre sikt ökar det risken för att lämna skolan utan godkända betyg och att få långvariga hälsoproblem. Det är därför viktigt att bryta denna utveckling. Orsakerna till sömnbristen hos unga är flera: 24-timmarssamhället och lättillgänglig underhållning/sällskap via teknikanvändning, pubertetsrelaterad förändring i den cirkadiska rytmen, samt stress inför framtiden.

Skolan är en naturlig arena att nå ut till tonåringar på, då de flesta unga befinner sig där och elevhälsan har förutsättningar för att bedriva hälsofrämjande insatser. Det övergripande syftet med detta projekt är att öka vår kunskap om effektiviteten av två skolbaserade program i åk 7-8 (ett hög-intensivt och ett låg-intensivt) för att främja ungdomars sömnhälsa, och som har potentialen att förebygga framtida psykisk ohälsa. 

Högintensivt program: en skolbaserad sömnintervention erbjuds i klassrummet vid fem tillfällen. Effekterna på sömnlängd, upplevd sömnkvalitet och psykisk hälsa undersöks och följs upp ett år senare. 

Lågintensivt program: elever som önskar få hjälp att dra ned på skärmanvändning får testa "mobilstopp" före läggdags. Effekterna på sömnlängd, upplevd sömnkvalitet och psykisk hälsa undersöks och följs upp ett år senare. Vi kommer att jämföra programmen med hög och låg intensitet med hjälp av RE-AIM-ramverket och undersöka vilket program som är mest effektivt. 

Projektansvarig: Pernilla Garmy, Högskolan i Kristianstad.

Från vänster: biträdande professor Pernilla Garmy (Högskolan Kristianstad), docent Annika Norell Clarke (Örebro & Karlstads universitet), fil dr Serena Bauducco (Örebro Universitet) och med dr Christina Sandlund (Akademiskt Primärvårdscentrum).

Från vänster: biträdande professor Pernilla Garmy (Högskolan Kristianstad), docent Annika Norell (Örebro & Karlstads universitet), fil dr Serena Bauducco (Örebro universitet) och med dr Christina Sandlund (Akademiskt Primärvårdscentrum).

Forskargrupper

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)