This page in English

Ashok Kumawat

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302185

Rum: C2104

Ashok Kumawat
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ashok Kumawat

Ashok Kumar Kumawat är biträdande lektor i biomedicin med inriktning mot immunologi och är verksam vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet. I hans undervisning och forskning ligger fokus på immunologi och inflammation.

Ashok Kumar Kumawat har en kandidatexamen i kemi, botanik och zoologi från Rajasthan-universitetet i Jaipur, Indien. Han har också en masterexamen i mikrobiologi från universitet i Bangalore, Indien. Efter några år i life science-branschen inledde han 2007 sin forskarbana vid Örebro universitet.

2013 disputerade han med doktorsavhandlingen ”Adaptive immune responses in microscopic colitis” vid Institutionen för medicinska vetenskaper, där han ingick i professor Elizabeth Hultgren Hörnqvists forskargrupp. Hans avhandling var den första att beskriva en detaljerad kartläggning av lokala adaptiva immunsvar i tarmens slemhinna hos patienter med mikroskopisk kolit – ett arbete som fortsätter än idag men som är väsentligt för att förstå sjukdomens patofysiologi.

2014 tilldelades han ett tvåårigt stipendium för postdok-forskning i professor Allan Mowats laboratorium i universitetet i Glasgow. During this time, he focused on characterising the role of a scavenging protein αvβ5 integrin on intestinal macrophages function in mice. His work revealed for the first time that mature intestinal macrophages express unusually high amounts of αvβ5 integrin and that this is important for their homeostatic functions.

2016 anställdes Ashok Kumar Kumawat som forskarassistent och ingick i professor Allan Sirsjös forskargrupp vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Idag är han biträdande lektor i biomedicin med inriktning mot immunologi och är kopplad till forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC).

Forskning

Ashok Kumar Kumawats forskning fokuserar i huvudsak på att klarlägga immunsvaret vid inflammation, framförallt i blodkärlssystem och tarm. Bland annat har han tittat på hur proinflammatoriska cytokiner, både i en experimentell aterosklerosmodell och ex vivo med mänsklig vävnad, kan blockeras med hjälp av små proteinmoduler (Affibody) för att hämma inflammation.

Han har initierat forskning med fokus på att belysa vilken betydelse metaboliten trimetylaminoxid (TMAO) i tarmfloran har för utvecklingen av ateroskleros vid kärlinflammation. Han tittar också på hur TMAO modulerar kärlceller och immunceller i kroppen.

Ashok Kumar Kumawat undersöker också samspelet mellan tarmfloran, TMAO och immunsvar och hur dessa reaktioner bidrar till utvecklingen av perifer artärsjukdom, en kunskap som mer eller mindre saknas för den här patientgruppen. Nyligen tilldelades han medel från KK-stiftelsen för att utveckla projektet.

Hans forskning fokuserar också på att utvärdera vilken betydelse tarmens makrofager har för fibros i patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Undervisning

Ashok Kumar Kumawat har stor erfarenhet i rollen som handledare inom problembaserat läsande (PBL) och fungerar också som uppsatshandledare på universitetets läkarutbildning. På läkarutbildningen undervisar han dessutom i avancerade laboratorietekniker inom immunologi.

Också på det internationella masterprogrammet i experimentell medicin undervisar han i avancerad immunologi och laboratorietekniker. Utöver masteruppsatser handleder han även kandidatuppsatser inom ramen för Biomedicinska analytikerprogrammet. 

Inom utbildning på forskarnivå är han seminarieledare på kursen “Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap”, samt biträdande handledare för en doktorand.  

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Hayderi, A. , Ljungberg, L. , Kumawat, A. K. & Sirsjö, A. (2021). Function of viperin in human aortic SMCS and its relevance for atherosclerosis. Atherosclerosis, 331, E88-E88.
Zegeye, M. M. , Kumawat, A. K. , Matic, L. , Lengquist, M. , Hyderi, A. , Hedin, U. , Sirsjö, A. & Ljungberg, L. (2021). IL-6 trans-signaling regulates vascular endothelial laminin profile and inflammatory responses: Possible mechanism for immune cell recruitment during atherosclerosis?. Atherosclerosis, 331, E61-E61.
Kapetanaki, S. , Kumawat, A. K. , Persson, K. & Demirel, I. (2021). The Fibrotic Effects of TMAO on Human Renal Fibroblasts Is Mediated by NLRP3, Caspase-1 and the PERK/Akt/mTOR Pathway. International Journal of Molecular Sciences, 22 (21).
Holster, S. , Rode, J. , Bohr, J. , Kumawat, A. K. , Veress, G. , Hultgren Hörnquist, E. , Brummer, R. J. & König, J. (2020). Faecal microbiota transfer in patients with microscopic colitis: a pilot study in collagenous colitis. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 55 (12), 1454-1466.
Zegeye, M. M. , Lindkvist, M. , Fälker, K. , Kumawat, A. K. , Paramel Varghese, G. , Grenegård, M. , Sirsjö, A. & Ljungberg, L. U. (2018). Activation of the JAK/STAT3 and PI3K/AKT pathways are crucial for IL-6 trans-signaling-mediated pro-inflammatory response in human vascular endothelial cells. Cell Communication and Signaling, 16 (1).
Kumawat, A. K. , Yu, C. , Mann, E. A. , Schridde, A. , Finnemann, S. C. & Mowat, A. M. (2018). Expression and characterization of αvβ5 integrin on intestinal macrophages. European Journal of Immunology, 48 (7), 1181-1187.
Gunaltay, S. , Kumawat, A. K. , Nyhlin, N. , Bohr, J. , Tysk, C. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2015). Enhanced levels of chemokines and their receptors in the colon of microscopic colitis patients indicate mixed immune cell recruitment. Mediators of Inflammation.
Daferera, N. , Kumawat, A. K. , Hultgren-Hörnquist, E. , Ignatova, S. , Ström, M. & Münch, A. (2015). Fecal stream diversion and mucosal cytokine levels in collagenous colitis: A case report. World Journal of Gastroenterology, 21 (19), 6065-6071.
Sundin, J. , Rangel, I. , Kumawat, A. K. , Hultgren-Hörnquist, E. & Brummer, R. J. (2014). Aberrant mucosal lymphocyte number and subsets in the colon of post-infectious irritable bowel syndrome patients. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 49 (9), 1068-1075.
Günaltay, S. , Nyhlin, N. , Kumawat, A. K. , Tysk, C. , Bohr, J. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2014). Differential expression of interleukin-1/Toll-like receptor signaling regulators in microscopic and ulcerative colitis. World Journal of Gastroenterology, 20 (34), 12249-12259.
Kumawat, A. , Tysk, C. , Bohr, J. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2013). An in vitro model for analysis of the impact of the colonic milieu in collagenous colitis patients on peripheral T lymphocyte activation and differentiation. Immunology, 140, 168-168.
Gunaltay, S. , Nyhlin, N. , Kumawat, A. , Tysk, C. , Bohr, J. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2013). IL-1/TLR signaling inhibitors in microscopic and ulcerative colitis: Immunopathogenic markers of active disease and remission. Immunology, 140, 167-167.
Göranzon, C. , Kumawat, A. K. , Hultgren-Hörnqvist, E. , Tysk, C. , Eriksson, S. , Bohr, J. & Nyhlin, N. (2013). Immunohistochemical characterization of lymphocytes in microscopic colitis. Journal of Crohn's and Colitis, 7 (10), e434-e442.
Gunaltay, S. , Nyhlin, N. , Kumawat, A. , Bohr, J. , Tysk, C. , Hultgren, O. & Hultgren-Hörnquist, E. (2013). Increased expression of T cell recruiting chemokines in the colonic mucosa of microscopic colitis patients. Immunology, 140, 135-135.
Götlind, Y. Y. , Fritsch Fredin, M. , Kumawat, A. K. , Strid, H. , Willén, R. , Rangel, I. , Bland, P. W. & Hultgren Hörnquist, E. (2013). Interplay between Th1 and Th17 effector T cell pathways in the pathogenesis of spontaneous colitis and colon cancer in the Gai2-deficient mouse. International Immunology, 25 (1), 35-44.
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren-Hörnquist, E. (2013). Microscopic colitis patients demonstrate a mixed Th17/Tc17 and Th1/Tc1 mucosal cytokine profile. Molecular Immunology, 55 (3-4), 355-364.
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Elgbratt, K. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren Hörnquist, E. (2013). Microscopic colitis patients have increased frequencies of Ki67+proliferating and CD45RO+ active/memory CD8+ and CD4+8mucosal T cells. Journal of Crohn's & Colitis, 7 (9), 694-705.
Elmabsout, A. A. , Kumawat, A. K. , Saenz-Méndez, P. , Krivospitskaya, O. , Sävenstrand, H. , Olofsson, P. S. , Eriksson, L. A. , Strid, Å. & et al. (2012). Cloning and functional studies of a splice variant of CYP26B1 expressed in vascular cells. PLOS ONE, 7 (5).
Strid, H. , Kumawat, A. K. , Tysk, C. , Hultgren Hörnquist, E. & Bohr, J. (2011). Altered gene expression of IL-6 and rennin in colonic biopsies from collagenous colitis and ulcerative colitis compared to healthy controls. Gut, 60 (Suppl. 3).
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Elgbratt, K. , Nyhlin, N. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren Hörnquist, E. (2011). Collagenous colitis patients demonstrate a Th1/CTL-associated gene expression profile with increased frequencies of Ki67+ proliferating and CD45RO+ activated/memory CD8+ and CD4+8+ mucosal T cells. Gut, 60 (Suppl. 3), A318.
Göranzon, C. , Hultgren Hörnquist, E. , Kumawat, A. K. , Halfvarson, J. , Tysk, C. , Eriksson, J. , Bohr, J. & Nyhlin, N. (2011). Immunohistokemisk karakterisering av lymfocyter vid microscopisk kolit. Gastrokuriren, 16 (29), PO16-PO16.
Kumawat, A. , Elgbratt, K. , Bohr, J. , Tysk, C. & Hultgren Hörnquist, E. (2011). Increased frequencies of Ki67+ proliferating and CD45RO+ memory CD8+ and CD4+8+ T lymphocytes in the intestinal mucosa of collagenous colitis patients. Scandinavian Journal of Immunology, 73 (4), 374-374.
Kumawat, A. , Götlind, Y. , Fritsch Fredin, M. , Willén, R. , Chazot, P. , Strid, H. & Hultgren Hörnquist, E. (2011). Modulation of histamine 4 receptor mRNA and protein expression in Gai2-deficient mice during colitis progression. Scandinavian Journal of Immunology, 73 (4), 373-373.
Elmabsout, A. , Kumawat, A. K. , Karlsson, M. , Krivospitskaya, O. , Sävenstrand, H. , Hans, T. , Strid, Å. , Eriksson, L. A. & et al. (2010). Cloning and functional studies of a splice variant of CYP26B1: a cellular storage protein for all-trans retinoic acid. In Vivo, 24 (3), 345-346.
Kumawat, A. K. , Götlind, Y. Y. , Fritsch Fredin, M. , Willén, R. , Strid, H. & Hultgren Hörnquist, E. (2010). Expression patterns of histamine receptors in the Gai2-deficient mouse model of colitis. Inflammation Research, 59 (Suppl 4), S358-S359.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kumawat, A. K. (2013). Adaptive immune response in the intestinal mucosa of microscopic colitis patients. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Strid, H. , Kumawat, A. , Tysk, C. , Hultgren Hörnquist, E. & Bohr, J. (2012). Genuttrycket för Renin och IL-6 i kolonmucosan är förändrad vid kollagen kolit. Konferensbidrag vid Svenska Gastrodagarna, Malmö, 8-11 Maj, 2012.
Sundin, J. , Kumawat, A. K. , Rangel, I. , Brummer, R. & Hultgren Hörnquist, E. (2012). Karakterisering av T-lymfocyter från tarmmukosan hos patienter med postinfektiös IBS. Konferensbidrag vid Svenska Gastrodagarna, Malmö 8-11 Maj 2012.
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren-Hörnquist, E. (2012). Patienter med mikroskopisk kolit har blandad Th1/Th17 samt CTL-associerad cytokinprofil. Konferensbidrag vid Svenska Gastrodagarna, Malmö, 8-11 Maj, 2012.
Kumawat, A. K. , Strid, H. , Elgbratt, K. , Nyhlin, N. , Tysk, C. , Bohr, J. & Hultgren Hörnquist, E. (2011). Collagenous colitis patients demonstrate a Th1/CTL-associated gene expression profile with increased frequencies of Ki67+ proliferating and CD45RO+ activated/ memory CD8+ and CD4+8+ mucosal T cells. Konferensbidrag vid International Congress of Mucosal Immunology, Paris, July 5-9, 2011.
Göranzon, C. , Hultgren Hörnquist, E. , Kumawat, A. K. , Halfvarson, J. , Tysk, C. , Eriksson, S. , Bohr, J. & Nyhlin, N. (2010). Immunohistochemical characterization of lymphocytes in microscopic colitis. Konferensbidrag vid 18th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Oct, 2010.

Manuskript

Holster, S. , Rode, J. , Bohr, J. , Kumawat, A. K. , Hultgren Hörnquist, E. , Brummer, R. J. & König, J. Faecal microbiota transfer in patients with microscopic colitis : A proof-of-concept study in collagenous colitis.
Zegeye, M. M. , Kumawat, A. K. , Matic, L. , Lengquist, M. , Hayderi, A. , Hedin, U. , Sirsjö, A. & Ljungberg, L. U. IL-6 trans-signaling regulates vascular endothelial laminin profile and inflammatory responses : possible mechanism for immune cell recruitment during atherosclerosis?.