This page in English

Ashok Kumawat

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302185

Rum: C2104

Ashok Kumawat
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ashok Kumawat

Ashok Kumar Kumawat är biträdande lektor i biomedicin med inriktning mot immunologi och är verksam vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet. I hans undervisning och forskning ligger fokus på immunologi och inflammation.

Ashok Kumar Kumawat har en kandidatexamen i kemi, botanik och zoologi från Rajasthan-universitetet i Jaipur, Indien. Han har också en masterexamen i mikrobiologi från universitet i Bangalore, Indien. Efter några år i life science-branschen inledde han 2007 sin forskarbana vid Örebro universitet.

2013 disputerade han med doktorsavhandlingen ”Adaptive immune responses in microscopic colitis” vid Institutionen för medicinska vetenskaper, där han ingick i professor Elizabeth Hultgren Hörnqvists forskargrupp. Hans avhandling var den första att beskriva en detaljerad kartläggning av lokala adaptiva immunsvar i tarmens slemhinna hos patienter med mikroskopisk kolit – ett arbete som fortsätter än idag men som är väsentligt för att förstå sjukdomens patofysiologi.

2014 tilldelades han ett tvåårigt stipendium för postdok-forskning i professor Allan Mowats laboratorium i universitetet i Glasgow. During this time, he focused on characterising the role of a scavenging protein αvβ5 integrin on intestinal macrophages function in mice. His work revealed for the first time that mature intestinal macrophages express unusually high amounts of αvβ5 integrin and that this is important for their homeostatic functions.

2016 anställdes Ashok Kumar Kumawat som forskarassistent och ingick i professor Allan Sirsjös forskargrupp vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Idag är han biträdande lektor i biomedicin med inriktning mot immunologi och är kopplad till forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC).

Forskning

Ashok Kumar Kumawats forskning fokuserar i huvudsak på att klarlägga immunsvaret vid inflammation, framförallt i blodkärlssystem och tarm. Bland annat har han tittat på hur proinflammatoriska cytokiner, både i en experimentell aterosklerosmodell och ex vivo med mänsklig vävnad, kan blockeras med hjälp av små proteinmoduler (Affibody) för att hämma inflammation.

Han har initierat forskning med fokus på att belysa vilken betydelse metaboliten trimetylaminoxid (TMAO) i tarmfloran har för utvecklingen av ateroskleros vid kärlinflammation. Han tittar också på hur TMAO modulerar kärlceller och immunceller i kroppen.

Ashok Kumar Kumawat undersöker också samspelet mellan tarmfloran, TMAO och immunsvar och hur dessa reaktioner bidrar till utvecklingen av perifer artärsjukdom, en kunskap som mer eller mindre saknas för den här patientgruppen. Nyligen tilldelades han medel från KK-stiftelsen för att utveckla projektet.

Hans forskning fokuserar också på att utvärdera vilken betydelse tarmens makrofager har för fibros i patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Undervisning

Ashok Kumar Kumawat har stor erfarenhet i rollen som handledare inom problembaserat läsande (PBL) och fungerar också som uppsatshandledare på universitetets läkarutbildning. På läkarutbildningen undervisar han dessutom i avancerade laboratorietekniker inom immunologi.

Också på det internationella masterprogrammet i experimentell medicin undervisar han i avancerad immunologi och laboratorietekniker. Utöver masteruppsatser handleder han även kandidatuppsatser inom ramen för Biomedicinska analytikerprogrammet. 

Inom utbildning på forskarnivå är han seminarieledare på kursen “Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap”, samt biträdande handledare för en doktorand.  

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript