This page in English

Ashok Kumawat

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: YXNob2sua3VtYXdhdDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302185

Rum: X2104

Ashok Kumawat
Forskningsämne

Om Ashok Kumawat

Ashok Kumar Kumawat är docent i biomedicin och är verksam vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet. I hans undervisning och forskning ligger fokus på immunologi och inflammation.

Ashok Kumar Kumawat har en kandidatexamen i kemi, botanik och zoologi från Rajasthan-universitetet i Jaipur, Indien. Han har också en masterexamen i mikrobiologi från universitet i Bangalore, Indien. Efter några år i life science-branschen inledde han 2007 sin forskarbana vid Örebro universitet.

2013 disputerade han med doktorsavhandlingen ”Adaptive immune responses in microscopic colitis” vid Institutionen för medicinska vetenskaper, där han ingick i professor Elisabeth Hultgren Hörnqvists forskargrupp. Hans avhandling var den första att beskriva en detaljerad kartläggning av lokala adaptiva immunsvar i tarmens slemhinna hos patienter med mikroskopisk kolit – ett arbete som fortsätter än idag men som är väsentligt för att förstå sjukdomens patofysiologi.

2014 tilldelades han ett tvåårigt stipendium för postdok-forskning i professor Allan Mowats laboratorium i universitetet i Glasgow. Fokus låg på att beskriva vilken roll proteinet αvβ5 integrin spelar i tarmens makrofager hos möss. Han blev även här den första att påvisa att mogna makrofager i tarmen innehåller höga nivåer av proteinet αvβ5 integrin och att det har en positiv inverkan på tarmens homeostas.

2016 anställdes Ashok Kumar Kumawat som forskarassistent och ingick i professor Allan Sirsjös forskargrupp vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. Bland annat har han tittat på hur proinflammatoriska cytokiner, både i en experimentell aterosklerosmodell och ex vivo med mänsklig vävnad, kan blockeras med hjälp av små proteinmoduler (Affibody) för att hämma inflammation.

Sedan 2019 är han biträdande lektor i biomedicin med inriktning mot immunologi och är kopplad till forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC). Han leder dessutom forskargruppen Immunoprofiling of Inflammation (iPi).

Forskning

Ashok Kumar Kumawats forskning fokuserar i huvudsak på att klarlägga immunsvaret vid inflammation, framförallt i blodkärlssystem och tarm. Han undersöker till exempel hur påverkan från molekyler som kopplas till medfödd och adaptiv immunitet kan häva inflammation vid ateroskleros.

Ashok Kumar Kumawat undersöker också samspelet mellan tarmfloran, TMAO och immunsvar och hur dessa reaktioner bidrar till utvecklingen av perifer artärsjukdom, sjukdomsprofil och livskvalitet hos patienter med sjukdomen.

Hans forskning fokuserar också på att utvärdera vilken betydelse tarmens makrofager har för fibros i patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Undervisning och handledning

Ashok Kumar Kumawat är kurskoordinator för termin 9 på läkarprogrammet vid Örebro universitet. Han har stor erfarenhet i rollen som handledare inom problembaserat läsande (PBL) och fungerar också som seminarieledare och uppsatshandledare på universitetets läkarutbildning.

På läkarutbildningen och det internationella masterprogrammet i experimentell medicin undervisar han på fördjupningskurser i immunologi, cellbiologi och laboratorieteknik. Han handleder dessutom kandidat- och masterstudenter i deras examensarbeten.

Inom utbildning på forskarnivå är han seminarieledare på kursen ”Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap”. Han fungerar som huvudhandledare för två postdoktorer samt biträdande handledare för två doktorander.

Övriga uppdrag

Ashok Kumar Kumawat är skyddsombud vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Han är också ledamot i den kommitté som anordnar nobelfestligheterna Nobel Day Festivities – ett årligen återkommande arrangemang vid Institutionen för medicinska vetenskaper. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)