This page in English

Forskningsprojekt

Interactions between microbiome, diet metabolite and inflammation in peripheral arterial disease

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Region Örebro läns Forskningskommitté

Samarbetspartners

  • Anita Hurtig, Jönköping Universitet
  • Cellevate AB
  • Perimed AB
  • TATAA Biocenter AB